Inhoud

Persbureaus

In de negentiende eeuw ontstonden in Nederland persbureaus toen nieuwsgaring over de gehele wereld voor individuele kranten niet langer mogelijk bleek. In 1844 werd voor het eerst in deze behoefte voorzien door het Nederlandsch (Haagsch) Correspondentiebureau-Belinfante en Vaz Dias. Later ontstonden het Nederlandsch Telegraaf Agentschap (NTA, een dochter van Reuter), het Amsterdamse Persbureau Vaz Dias en het op Nederlands-Indisch nieuws gespecialiseerde Aneta-Holland. In 1934 fuseerden deze vier persbureaus onder de naam Algemeen Nederlandsch Persbureau (ANP). Het ANP was tot mei 2001 een stichting (eigendom van de gezamenlijke dagbladpers), daarna kwam het in private handen en werd het een BV.

Zie: Stimuleringsfonds voor de Pers, Het Persbureau in perspectief. Het verleden, het heden en de toekomst van de Nederlandse Persbureaus, Den Haag, 2011.

Zie over het ANP:

  • E. van Gruijthuijsen en D. Wijninga, ANP 75 jaar nieuws, Rijswijk, 2009
  • J.A. Baggerman en J.M.H. Hemels, Verzorgd door het ANP. Vijftig jaar nieuwsvoorziening, Utrecht, 1985. 

In 1946 werd door de Katholieke Nederlandse Dagbladpers (KNDP) en de Katholieke Actie in Nederland het Katholiek Nederlands Persbureau (KNP) opgericht. Het KNP werd in 1972 opgeheven.

Zie: J.M.H.J. Hemels en M. Schmolke (red.), Katholische Publizistik in den Niederlanden, München-Paderborn-Wien, 1977.

Scroll naar boven