Taken

Ten aanzien van de “natte” waterstaat hebben waterschappen sinds hun ontstaan tot aan de twintigste eeuw eigenlijk drie hoofdtaken gehad, te weten de waterkering, het waterkwantiteitsbeheer en het vaarwegenbeheer. In de twintigste eeuw is daar het waterkwaliteitsbeheer bijgekomen. De “droge” waterstaat had eigenlijk alleen betrekking op het wegenonderhoud, een taak die steeds minder voorkomt. Waterschappen vervullen één van deze, meer of alle taken.

Scroll naar boven