Overige wetten

Voor de overige typen wetten gelden er eigenlijk nauwelijks formele regels voor wat betreft de totstandkoming. Enkel voor de algemene maatregel van bestuur is voorgeschreven dat zij bij koninklijk besluit moeten worden vastgesteld (artikel 89 Grondwet) en dat vooraf de Raad van State gehoord moet worden. Verder gelden er regels voor de verschillende typen wetten omtrent de wijze waarop ze bekendgemaakt moeten worden (op Rijksniveau geregeld in de Bekendmakingswet). Zo moeten algemene maatregelen van bestuur evenals wetten in formele zin gepubliceerd worden in het Staatsblad. De meeste andere wettelijke regelingen op Rijksniveau moeten in de Staatscourant gepubliceerd worden. De wijze van bekendmaking van andere wettelijke regelingen is geregeld in specifieke wetgeving zoals de Gemeentewet, de Provinciewet of de Wet op de bedrijfsorganisatie.

Literatuur:

  • P.J. Boon, J.G. Brouwer en A.E. Schilder, Regelgeving in Nederland (tweede herziene druk), Deventer, 1996
  • G. Visscher, Parlementaire invloed op wetgeving: inventarisatie en analyse van de invloed van de beide Kamers der Staten-Generaal op de wetgevende activiteiten van de kabinetten-Marijnen tot en met -Lubbers I, Den Haag, 1994
  • I.C. van der Vlies, Handboek Wetgeving (tweede herziene druk), Zwolle, 1991
  • I.C. van der Vlies, Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving: de verandering van het legaliteitsbeginsel in de twintigste eeuw, Den Haag, 1984.
Scroll naar boven