Inhoud

Literatuur

 • J.C.N. Raadschelders, Lokale bestuursgeschiedenis, Reeks Cahiers lokale en regionale geschiedenis, Zutphen, 1992
 • J.W. Janssens, De Commissaris van de Koningin; historie en functioneren, Den Haag, 1992
 • J.C.N. Raadschelders, Plaatselijke bestuurlijke ontwikkelingen 1600-1980, Den Haag, 1990
 • H.M. Brokken, J.A. Brugman, J. van Heijst en R. Pots (red.), 150 Jaar Noord-Holland en Zuid-Holland, Den Haag, 1990
 • J.N. Breunese, Twee eeuwen Nederlandse provincie, in: Bestuur. Maandblad voor Overheidskunde, 7 (1982) pp. 14-19
 • H. van Riel, Geschiedenis der Provinciale Staten van Zuid-Holland 1850-1914, Den Haag, 1979
 • E.D. Eijken, A.J. Mensema, jhr. A.J. Gevers, W.J. Meeuwissen, R.M. de Raat en C. van Heel, In alle Staten. Vierhonderd jaar provinciaal bestuur van Overijssel, Zwolle, 1978
 • H.L.Ph. Leeuwenberg en L. van Tongerloo, Van Standen tot Stalen, Utrecht, 1975
 • S.J. Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de Republiek, Amsterdam, 1961
 • W. Hietbrink, 100 jaar arbeid van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland 1851-1950, Haarlem, 1954
 • F.A. Helmstrijd, N.H. Muller en S.J.R. de Monchy, De provinciale wet honderd jaar, Den Haag, 1950
 • B.C. de Savornin Lohman, De bestuursinrichting van gewest, stad en platteland van Utrecht gedurende de Bataafse Republiek, 1910.
Scroll naar top