Inhoud

Bijlage: Aantal ingediende wetsvoorstellen per kabinet

Het aantal ingediende wetsvoorstellen per kabinet (exclusief naturalisatie- en begrotingswetten):

Kabinet De Jong (5-4-1967 tot 6-7-1971)

1969/1970:

116

(1970/1971:

127)

Kabinet Biesheuvel (6-7-1971 tot 11-5-1973)

(1970/1971:

127)

1971/1972:

87

(1972/1973:

65)

Kabinet Den Uyl (11-5-1973 tot 19-12-1977)

(1972/1973:

65)

1973/1974:

85

1974/1975:

85

1975/1976:

105

1976/1977:

108

(1977/1978:

76)

Kabinet Van Agt I (19-12-1977 tot 11-9-1981)

(1977/1978:

76)

1978/1979:

94

1979/1980:

115

(1980/1981:

188)

Kabinet Van Agt II (11-9-1981 tot 29-5-1982)

(1980/1981:

188)

(1981/1982:

142)

Kabinet Van Agt III (29-5-1982 tot 4-11-1982)

(1981/1982:

142)

(1982/1983:

123)

Kabinet Lubbers I (4-11-1982 tot 14-7-1986)

(1982/1983:

123)

1983/1984:

121

1984/1985:

175

(1985/1986:

160)

Kabinet Lubbers II (14-7-1986 tot 7-11-1989)

(1985/1986:

160)

1986/1987:

100

1987/1988:

174

1988/1989:

181

(1989/1990:

132)

Kabinet Lubbers III (7-11-1989 tot 22-8-1994)

(1989/1990:

132)

1990/1991:

147

1991/1992:

189

1992/1993:

190

Bron: Statistische Jaarboeken CBS, G.S.A. Dijkstra, Juridisering, preadvies voor de Raad voor het binnenlands bestuur (Rbb), Den Haag, 1996. De parlementaire jaren waarin er sprake was van meer dan één kabinet zijn tussen haakjes gezet.

Scroll naar top