De Tweede Wereldoorlog

De rechterlijke macht is bekritiseerd om haar lijdelijke houding tijdens de Duitse bezetting.

Zie over deze periode:

  • P.E. Mazel, In naam van het Recht… De Hoge Raad en de Tweede Wereldoorlog, Arnhem, 1984
  • L.H.K.C. van Asch van Wijck, De Nederlandse rechtspraak in bezettingstijd, in: J.J. van Bolhuis, C.D.J. Brandt, H.M. van Randwijk, en B.C. Slotemaker (red.), Onderdrukking en verzet. Nederland in oorlogstijd, Arnhem/Amsterdam, z.j., pp. 475-516. 
Scroll naar boven