Juridisch kader

De waterstaatszorg is in Nederland over diverse overheden verdeeld. Het Rijk is verantwoordelijk voor de echte Rijkswaterstaatswerken en voor het waterhuishoudkundig hoofdsysteem. De provincies zijn belast met het beheer van de kwantiteit en de kwaliteit van het grondwater, terwijl de waterschappen, in beginsel, zorg dragen voor de uitoefening van de lokale en regionale waterstaatszorg.

Scroll naar boven