Inhoud

Kabinet Lubbers II

beëdigd

14-7-1986

ontslag aangeboden

2-5-1989

afgetreden

7-11-1989

reden aftreden

Verschil van mening met de VVD-fractie in de Tweede Kamer over het reiskostenforfait.

zittingsduur kabinet

1212 dagen

Formatie

23- 5-1986:

Drs. J. de Koning

informateur

CDA

31- 7-1986:

Drs. R. F. M. Lubbers

formateur

CDA

duur formatie:

52 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

9 CDA, 5 VVD

staatssecretarissen:

7 CDA, 4 VVD

Ministers

MP

Drs. R. F. M. Lubbers

CDA

Vice-

Dr. R. W. de Korte

MP

VVD

AZ

Drs. R. F. M. Lubbers (zie MP)

CDA

BtZ

Mr. H. van den Broek

CDA

J

Mr. F. Korthals Altes

VVD

BnZ

Drs. C. P. van Dijk (14-7-1986 – 3-2-1987) Reden aftreden: wegens ziekte tijdelijk ontheven van de leiding van het departement.

CDA

Drs. J. de Koning (3-2-1987 – 6- 5-1987) (tevens belast met Koninkrijksrelaties)

CDA

Drs. C. P. van Dijk  (6-5-1987 – 7-11-1989)

CDA

On

Drs. W. J. Deetman: (14-7-1986 – 16-9-1989) Reden aftreden: benoemd tot voorzitter van de Tweede Kamer.

CDA

Ir. G. J. M. Braks (16-9-1989 – 7-11-1989)

CDA

F

Dr. H. O. C. R. Ruding

CDA

D

Dr. W. F. van Eekelen (14-7-1986 – 6-9-1988) Reden aftreden: conclusies van de enquêtecommissie paspoortproject.
Zie: A. Bos, Verloren Vertrouwen, Boom, 2018, pp. 231-259

VVD

Drs. P. Bukman (a.i.) (6-9-1988 – 24-9-1988)

CDA

Mr. drs. F. Bolkestein (24-9-1988 – 7-11-1989)

VVD

VROM

Drs. E.H.T.M. Nijpels

VVD

VW

Drs. N. Smit-Kroes

VVD

EcZ

Dr. R.W. de Korte (zie Vice-MP)

CDA

LV

Ir. G.J.M. Braks

CDA

SZW

Drs. J. de Koning (14-7-1986 – 3-2-1987) Reden ontslag: benoeming tot Minister van Binnenlandse Zaken.

CDA

L. de Graaf (3-2-1987 – 6-5-1987)

CDA

Drs. J. de Koning (6-5-1987 – 7-11-1989) (tevens belast met koninkrijksaangelegenheden)

CDA

WVC

Mr. drs. L.C. Brinkman

CDA

ZP

Drs. P. Bukman (ontwikkelingssamenwerking)

CDA

Staatssecretarissen

BtZ

Drs. P.R.H.M. van der Linden (14-7-1986 – 9-9-1988) Reden aftreden: conclusies van de enquêtecommissie paspoortproject.
Zie: A. Bos, Verloren Vertrouwen, Boom, 2018, pp. 231-259

CDA

Mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst, CDA, 27-9-1988

CDA

J

Mr. V.N.M. Korte-van Hemel

CDA

BnZ

D.IJ.W. de Graaff-Nauta

CDA

On

Drs. N.J. Ginjaar-Maas

VVD

F

Mr. H.E. Koning

VVD

D

J. van Houwelingen

CDA

VROM

Mr. G.Ph. Brokx (14-7-1986 – 23-10-1986) Reden afteden: brief van fractievoorzitter CDA over zijn vroegere verantwoordelijkheid voor het subsidiebeleid in de volkshuisvesting.
A. Bos, Verloren Vertrouwen, Boom, 2018, pp. 203-219

CDA

Drs. E. Heerma (27-10-1986)

CDA

EcZ

A.J. Evenhuis: (14-7-1986 – 29-6-1989) Reden aftreden: de ontstane discussie over zijn persoon maakt het hem onmogelijk zijn ambt op de door hem gewenste wijze te vervullen.
Zie: A. Bos, Verloren Vertrouwen, Boom, 2018, pp. 375-383

VVD

EcZ

Drs. E. Heerma (15-7-1986 – 27-10-1986) Reden aftreden: benoeming tot staatssecretaris VROM.

CDA

mevr. Mr. Y.M.C.T. van Rooy (30-10-1986)

CDA

SZW

L. de Graaf (14-7-1986 – 3-2-1987) Reden aftreden: benoeming tot Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

CDA

Lde Graaf, (6-5-1987 – 1-10-1989) Reden aftreden: benoeming tot voorzitter van de Ziekenfondsraad.

CDA

WVC

Drs. D.J.D. Dees

VVD

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 81 (54%)

Scroll naar top