Inhoud

Kabinet Ruys de Beerenbrouck III

beëdigd

10-8-1929

ontslag aangeboden

25-4-1933

reden aftreden

ontbinding van de Tweede Kamer en vervroegde verkiezingen.

afgetreden:

26-5-1933

zittingsduur kabinet:

1385 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

4 RKSP, 3 ARP, 2 CHU

Ministers

BtZ

Jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland (10-8-1929 – 20-4-1933) Reden aftreden: benoeming tot vicepresident van de Raad van State.

CHU

Jhr. mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck (a,i.) (20-4-1933 –26-5-1933)

RKSP

J

Mr. dr. J. Donner

ARP

BnZ

Jhr. mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck (zie BtZ)

RKSP

On

Mr. J. Terpstra

ARP

F

Jhr. mr. D. J. de Geer

CHU

D

Mr. dr. L. N. Deckers

RKSP

W

Mr. P. J. Reymer

RKSP

AHN

Mr. T. J. Verschuur

RKSP

K

S. de Graaff

ARP

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 53 (53%).

Zie voor de formatie van het kabinet-Ruys de Beerenbrouck-III: G. Puchinger, Colijn en het einde van de coalitie, Kampen, 1980, deel II: ‘De geschiedenis van de kabinetsformaties 1925-1929, Hoofdstuk VII. De kabinetsformatie van 19295, pp. 769-851.

Scroll naar top