Oordelen

Op basis van bevindingen uit onderzoek komt de Rekenkamer tot een oordeel. Dit oordeel geeft de discrepantie tussen het door de Rekenkamer gehanteerde toetsingskader en de onderzoeksbevindingen weer. De normen die in het toetsingskader zijn opgenomen komen uit specifieke wetgeving (bijvoorbeeld de Comptabiliteitswet), relevante beleidsdocumenten, wetenschappelijke theorieën en dergelijke.

Scroll naar boven