Kabinet Van Lynden van Sandenburg

beëdigd

20-8-1879

ontslag aangeboden

1-3-1883

reden aftreden

weigering van de  Tweede Kamer tot behandeling van een voorstel tot herziening van de Kieswet.

afgetreden:

23-4-1883

zittingsduur kabinet:

1342 dagen

Ministers

BtZ

Mr. C. Th. baron van Lynden van Sandenburg (19-8-1879 – 15-9-1881) Reden aftreden: benoeming tot Minister van Financiën.

Jhr. Mr. W. F. Rochussen (15-9-1881 – 23-4-1883)

J

Mr. A. E. J. Modderman

BnZ

Jhr. mr. W. Six (20-8-1879 – 10-2-1882) Reden aftreden: gezondheidsredenen.

Mr. C. Pijnacker Hordijk (10-2-1882 – 22-4-1883)

M

W. F. van Erp Taalman Kip

F

Mr. S. Vissering (20-8-1879 – 13-6-1881) Reden aftreden: geen steun in de Tweede Kamer voor het ontwerp tot heffing van een rentebelasting.

Mr. C. Th. baron van Lynden van Sandenburg (a.i.) (13-6-1881 -15-9-1881)

Idem (15-9-1881 – 23-4-1883) (zie BtZ)

O

A. E. Reuther

WHN

Jhr. G. J. G. Klerck

K

Mr. W. baron van Goltstein (20-8-1979 – 1-9-1882) Reden aftreden: afkeuring van zijn beleid.

Jhr. mr. W. M. de Brauw (1-9-1882 – 23-2-1883) Reden aftreden: de afkeurende conclusie van de commissie van onderzoek der Tweede Kamer omtrent de overeenkomst met de Billiton-maatschappij.

W. F. van Erp Taalman Kip (a.i.) (23-2-1883 – 23-4-1983) (zie M)

Scroll naar boven