Ambtelijk apparaat: omvang en organisatie

Het aantal personeelsleden is in de twintigste eeuw verdrievoudigd; werkten er in 1899 nog +/- 3300 mensen, in 2004 zijn er circa 10.000 mensen in dienst bij de waterschappen. Van de acht sectoren die in het kader van het gedecentraliseerde overlegstelsel arbeidsvoorwaarden worden onderscheiden, is het waterschap de op een na kleinste sector (Onderwijs & Wetenschappen, 417.000; Gemeenten, 212.000; Rijk, 126.000; Defensie, 76.000; Politie, 58.000; provincies, 14.000; rechterlijke macht, 3000). Het is een mannenwereld, ofschoon de laatste tien jaar geleidelijk aan het aantal vrouwen toeneemt. In 2002 vormden vrouwelijke medewerkers reeds een kwart van het personeelsbestand.

Scroll naar boven