Naslagwerken bewindslieden naar departement

Voor algemene Zaken: G. Puchinger, Nederlandse minister-presidenten van de twintigste eeuw, Amsterdam, 1984.

Voor Binnenlandse Zaken: H. van der Linde,D.Houwaart (red.),Fragmenten uit de geschiedenis van Binnenlandse Zaken,’s-Gravenhage, 1986[Deel I is een herdruk van een eerdere publicatie uit 1979; deel II, voor het eerst uitgegeven in 1986, beslaat de periode 1979-1986].

Voor Buitenlandse Zaken: M.W. Jurriaanse, De Nederlandse Ministers van Buitenlandse Zaken 1813-1900, ’s-Gravenhage,1974.

Voor onderwijs en Wetenschappen:

  • Hans Knippenberg, Willem van der Ham, Een bron van aanhoudende zorg: 75 jaar Ministerie van onderwijs (Kunsten) en Wetenschappen, 1918-1993, Assen, 1993
  • R.E. van Ditzhuyzen, Onderwijs als opdracht: Leven en werkvan de eerste vijftien ministers belast met het onderwijs in de periode 1798-1830, ’s-Gravenhage, 1977. 

Voor Justitie: L.G. Karper,Foto’s met korte levensschetsen van de 21 Ministers van Justitie naar wie vergaderzalen in het gebouw Schedeldoekshaven zijn vernoemd, ’s-Gravenhage 1979 [2e dr. 1983; eerder verschenen in afleveringen in Vox Justitiae, in de periode september 1980-oktober 1982]; – M.E. Verburg, Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. Deel I 1798-1898, Den Haag,1994.

Voor Koloniën: G. Puchinger, Landvoogd en ministers, Leiden, 1993.

Voor Sociale Zaken: D.P. Rigter e.a., Tussen sociale wil en werkelijkheid: Een geschiedenis van het beleid van het ministerie van Sociale Zaken, ’s-Gravenhage, 1995 [Het boek bevat korte biografische fragmenten van alle ministers van arbeid, later sociale zaken, vanaf 1981].

Scroll naar boven