Inhoud

Minister van Staat

Minister van staat is een oude eretitel die wordt toegekend aan een beperkt aantal verdienstelijke staatslieden, gewoonlijk nadat zij afscheid hebben genomen van een directe politieke functie. Zij hebben sinds een wijziging in het Reglement van Orde voor de ministerraad van 1850 geen toegang tot de ministerraad. De functie is niet gehonoreerd. Wel is het mogelijk dat de koning(in) ministers van staat in speciale gevallen, bijvoorbeeld tijdens een kabinetsformatie of een kabinetscrisis, advies vraagt.

Sinds 1946 zijn de volgende personen tot minister van staat benoemd:

Mr. W. L. baron de Vos van Steenwijk 11-07-1946
Mr. E. N. van Kleffens 04-07-1950
Mr. J. R. H. van Schaik 15-03-1951
Mr. P. S. Gerbrandy 05-04-1955
Jhr.Mr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer 28-06-1956
Dr. L. J. M. Beel 21-11-1956
Dr. W. Drees 22-12-1958
Mr. P. J. Oud 09-11-1963
Mr. J. M. L. Th. Cals 05-12-1966
Dr. M. A. M. Klompé 17-07-1971
Mr.  Dr. J. Donner 16-12-1971
Dr. C. P. M. Romme 16-12-1971
Mr. J. A. W. Burger 04-01-1975
Dr. M. Ruppert 29-11-1980
Dr. J. Zijlstra 30-04-1983
Dr. I. Samkalden 22-01-1985
Mr. E. H. Toxopeus 22-01-1985
Jhr.Mr. E. van Lennep 29-04-1986
Dr. M. van der Stoel 17-05-1991
Dr. R. F. M. Lubbers 31-01-1995
Mr. W. Scholten 01-07-1997
Mr. H. A. F. M. O. van Mierlo 24-10-1998
Mr. F. Korthals Altes 26-10-2001
Dr. J. A. van Kemenade 05-04-2002
Dr. W. Kok 11-04-2003
Mr. H. van den Broek 25-02-2005
Dr. P. H. Kooijmans 13-07-2007
Dr. E. Borst-Eilers 21-12-2012
Mr. H. D. Tjeenk Willink 21-12-2012
Dr. E. Borst-Eilers 21-12-2012
Mr. H. D. Tjeenk Willink 21-12-2012
Dr. E. Borst-Eilers 21-12-2012
Mw. S.M. Dekker 22-06-2018
Mw. mr. W. Sorgdrager 22-06-2018
Mr. J.G. de Hoop Scheffer 22-06-2018
Mr. J.P.H. Donner 21-12-2018

Scroll naar boven