Regeringsverklaring

Nadat het kabinet beëdigd is wordt de regeringsverklaring opgesteld. Die regeringsverklaring bevat de hoofdlijnen van het regeerakkoord. De minister-president spreekt de regeringsverklaring uit in de Tweede Kamer. Nog dezelfde dag, of uiterlijk de volgende dag, debatteert de Tweede Kamer over de inhoud van de verklaring.

Bij dat debat over de regeringsverklaring zijn in principe alle Kamerleden en alle ministers en staatssecretarissen aanwezig. Het debat duurt twee tot drie dagen. Het gaat er bij het debat om, of het kabinet kan rekenen op een goede samenwerking met de Tweede Kamer.

Zie voor een aantal regeringsverklaringen: Wij mogen niet talmen. Alle regeringsverklaringen van Schermerhorn tot en met Van Agt, z.p., 2012.

Een overzicht van de regels en afspraken waaraan ministers en staatssecretarissen in Nederland zich moeten houden bij hun ambtsuitoefening wordt geboden in: J. Gloerich, Handboek minister. De lang geheimgehouden instructies aan bewindslieden, ook wel het ‘blauwe boek’ genoemd, Doetinchem, Elsevier Boeken, 2013.

Scroll naar boven