Inhoud

Naslagwerken parlementariërs

In de tweede helft van de negentiende eeuw hebben tal van parlementaire verslaggevers portretten van contemporaine kamerleden geschetst. De hierna eerstgenoemde titels, veelal onder pseudoniem geschreven, bevatten vooral journalistieke impressies, vanaf de publieke tribune opgedaan.

 • B.Blok, Veertig jaar op de Tribune: Parlementaire indrukken en herinneringen, ’s-Gravenhage, 1901
 • Augur (ps. J.E. van der Wielen), Van het Haagsche Binnenhof: Parlementaire schetsen, Amsterdam, 1901
 • A. Ising, In de Kamers der Staten-Generaal: Herinneringen en indrukken 1850-1886, ’s-Gravenhage, 1892
 • F.Netscher, Uit ons parlement: Portretten en schetsen uit de Eerste en Tweede Kamer, met illustraties van J. Holswilder, Amsterdam, Amsterdam,[1890]
 • F.Netscher, In en om de Tweede Kamer, Amsterdam, 1889
 • Castoretpollux, In de Tweede Kamer: Portretten, Sneek, 1881
 • Lavater Jr., Politieke photografieën van de aftredende leden der Tweede Kamer, Sneek,1879 
 • Saggittarius, Parlementaire portretten, z.p., 1869 . 

Een beschrijving van het politiek functioneren van een groep kamerleden is te vinden in:

 • W.F. Prins, ,,De Limburgse Afgevaardigden in de Nederlandsche Staten-Generaal 1840-1888”, in: De Gids (1936), I: pp. 341-356, II: pp. 74-96.

Voor een opgave van de namen van de kamerleden in een speciaal tijdvak, met vermelding van enkele persoonlijke gegevens, raadplege men:

 • T. Brader, Haagse portretten: Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen, Amsterdam
 • T. Brader, M. Vuijsje, Haagse portretten: Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen, Amsterdam, 1995
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, Wie is wie in de Tweede Kamer?: spelers en tegenspelers, Amersfoort, 1988
 • H. Visser, Wie is wie in de Tweede Kamer?, Amersfoort, 1983
 • A.H.J. van Ette, ,,Onze volksvertegenwoordigers 1848-1889”, in: Jaarboek Centraal Bureau voor de Genealogie 8 (1954)
 • A.H.J. van Ette, ,,Onze volksvertegenwoordigers 1796-1810, 1814-1815, 1815-1849”, in: Jaarboek Centraal Bureau voor de Genealogie 4 (1950) pp. 107-159; 5 (1951) pp. 81-118; 6 (1952) pp. 11-64. Een overdruk van deze drie bijdragen werd apart gebundeld in 1952.

Een collectieve biografische beschrijving van Tweede Kamerleden, naar tijdvak en politieke richting, is te vinden in:

 • A. Postma e.a. (red.), Aan deze zijde van het Binnenhof: Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,’s-Gravenhage, 1990.
Scroll naar top