Inhoud

Naslagwerken naar politieke richting

In meer recente tijd heeft aandacht voor persoonlijke achtergronden van politici geresulteerd in enkele collectieve overzichtswerken van prominenten naar politieke hoofdstroming. Diegenen die onderzoek willen doen naar aspecten van de partijgeschiedenis via biografische literatuur kunnen ook terecht bij de in paragraaf 2.2 vermelde persoonsgebonden literatuur. Achter de namen van de daar vermelde politici die actief waren in de periode na 1848 is aangegeven tot welke politieke hoofdrichting en partij zij behoorden/behoren.

Voor de liberale stroming:

 • G. A. van der List, P. G. C. van Schie (red.), Van Thorbecke tot Telders: Hoofdpersonen uit de geschiedenis van het Nederlandse liberalisme voor 1940, Assen, 1993
 • G. Voerman, De geschiedschrijving van het politieke liberalisme: Bibliografie van de VVD en haar voorlopers, ’s-Gravenhage, 1992 [een aparte paragraaf is gewijd aan biografische naslagwerken over liberale politici. Bovendien wordt een overzicht gegeven van geïnventariseerde particuliere archieven, gedeponeerd op openbare archiefinstellingen en –bezwaarplaatsen]
 • W.J.A. van den Berg e.a. (red.), Kopstukken van de VVD: 40 jaar liberalisme in Nederland 1948-1988; 16 biografische schetsen, Houten, 1988. 

Voor de confessionele stroming, protestants en rooms-katholiek:

 • G. Puchinger, Ontmoetingen met anti-revolutionairen, Zutphen, 1981
 • J. Rogier, Een zondagskind in de politiek en anders christenen: Opstellen over konfesionele politiek in Nederland van Colijn tot Cals, Nijmegen, 1980
 • C. Bremmer (red.), ARP ; Personen en momenten uit de geschiedenis van de Anti-Revolutionaire Partij, Franeker, 1980. 

Voor de socialistische stroming:

 • Van Troelstra tot Den Uyl: het vijftiende jaarboek voor het democratische socialisme, Amsterdam,1994
 • Maarten Brinkman, Honderd jaar sociaal-democratie in boek en Tijdschrift: Bibliografie van de geschiedenis van de SDAP en de PvdA, 1894-1994, Amsterdam,1994
 • Paul Denekamp e.a.(red.) Onstuiming maar geduldig: Intervieuws en biografische schetsen uit de geschiedenis van de PSP, Amsterdam, 1987
 • P.J. Meertens (red.), Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland, Amsterdam, 1986-; Deel 1: 1986;deel 2: 1987; deel 3: 1988; deel 4: 1990; deel 5: 1992; deel 6: 1995. [Aanvankelijk waren 6 delen gepland gebaseerd op een lijst van namen, in 1983 gepubliceerd in het Tijdschrift voor Geschiedenis. Bij het verschijnen van deel 6 stelde de redactie nog twee delen, alsmede een register- en een aanvullingendeel in het vooruitzicht]
 • J. Rogier, De Geschiedschrijver des Rijks en andere socialisten: Politieke portretten I, Nijmegen, 1979 [Onder de geportretteerden onder anderen: F.M. Wibaut, S. van Houten, J. Burger, P.L. Tak]. 
Scroll naar boven