Inhoud

Voornaamste wijzigingen (grondrechten)

Vrijheid van de fysieke persoonlijkheid 1814
Ius de non evocando 1814
Onderwijs 1814, 1983
Onafhankelijke rechterlijke macht 1814
Openbare terechtzitting 1814
Gelijkheidsbeginsel 1815
Recht van petitie 1815
Vrijheid van godsdienst 1815
Vrijheid van meningsuiting 1815
Huisrecht (vrijheid van de woning) 1840, 1987, 2002
Eigendomsrecht 1840
Recht tot vereniging en vergadering 1848
Briefgeheim 1848
Gewetensbezwaren militaire dienst 1922
Actief kiesrecht 1983
Passief kiesrecht 1983
Telefoon-, telegraafgeheim 1983
Persoonlijke levenssfeer 1983
Lichaamelijke integriteit 1983
Nulla poena beginsel 1983
Recht op rechtsbijstand 1983
Werkgelegenheid e.d 1983
Bestaanszekerheid e.d 1983
Gezondheid 1983
Woongelegenheid 1983
Ontplooiing, vrijetijdsbesteding 1983
Openbaarheid van bestuur 1983
Verbod van doodstraf 1983
Rechtspositie ambtenaren 1983
Scroll naar top