Man-vrouw

Het aantal vrouwelijke raadsleden is sinds 1962 hard gestegen. In dat jaar was 4,3% van de raadsleden vrouw. In 1990 bedroeg dit percentage 21,6. De laatste jaren is rond een kwart van de raadsleden vrouw, zie onderstaande tabel.

Jaar

Percentage

Vrouw

1998

23

2002

24

2006

26

2010

27

2012

27

2014

28

2015

28

2016

28

Bron: De staat van het bestuur, BZK.

Zie over vrouwen o.a. in de gemeenteraad: L. Janssen en M.H. Leijenaar, Vrouwen in de lokale politiek, Amsterdam, 1981.

Zie over de ervaringen in de lokale politiek van vrouwelijke leden van de gemeenteraad van Almere: C. Fransen, Vrouwen in de politieke arena. Raadsvrouwen doen een boekje open…, Amsterdam, 2006.

Scroll naar boven