2008

Hieronder volgen de uitslagen van de verkiezingen van 2008 per waterschap, naar alfabetische volgorde.

Allereerst volgen hier de opkomstcijfers per waterschap.

Waterschap

Opkomstpercentage

Aa en Maas

21,93

Amstel, Gooi en Vecht

18,23

Brabantse Delta

21,44

Delfland

19,63

Dommel

19,07

Fryslân

27,85

Groot Salland

25,67

Hollandse Delta

20,90

Hollands Noorderkwartier

22,71

Hunze en Aa’s

23,66

Noorderzijlvest

25,58

Peel en Maasvallei

25,68

Reest en Wieden

29,37

Regge en Dinkel

21,63

Rijn en IJssel

24,56

Rivierenland

23,17

Roer en Overmaas

23,60

Rijnland

22,59

Stichtse Rijnlanden

21,44

Schieland en de Krimpenerwaard

20,73

Vallei en Eem

24,75

Velt en Vecht

25,48

Veluwe

25,41

Zeeuws Vlaanderen

35,83

Zeeuwse Eilanden

31,01

Zuiderzeeland

22,71

Nederland

24,00

Aa en Maas

Partij

Stemmen

Zetels

CDA

32.952

6

Water Natuurlijk

32.922

6

PvdA

16.493

3

Algemene Waterschapspartij

15.518

3

VVD

12.020

3

Totaal

109.905

21

Amstel, Gooi en Vecht

Partij

Stemmen

Zetels

Water Natuurlijk

34.987

5

PvdA

22.289

3

VVD

21.641

3

CDA

21.031

3

Socialistische Waterschapsvereniging

11.168

2

PvdD

11.063

2

Eigen Woning en Water !

10.441

2

Algemene Waterschapspartij

8.998

1

Recreatie Wonen en Water

6.858

1

CU-SGP

5.705

1

Rijdend Nederland

1.759

Totaal

155.940

23

Brabantse Delta

Partij

Stemmen

Zetels

CDA

21.307

4

Water Natuurlijk

19.488

4

Ons Water

16.496

3

VVD

15.638

3

West-Brabant Waterbreed

15.718

3

PvdA

12.885

2

Algemene Waterschapspartij

6.179

1

Vrienden Markdal Buitenplaats Bouvigne

6.114

1

CU

3.137

Tilburgse Volkspartij

1.423

Totaal

118.358

21

Delfland

Partij

Stemmen

Zetels

CDA

28.587

4

PvdA

26.543

4

Water Natuurlijk

25.558

4

VVD

24.036

4

Algemene Waterschapspartij Delfland

18.560

3

PvdD

7.829

2

CU

5.023

Hollands Tij

3.687

SGP

2.849

Delfland Onafhankelijk En Lokaal

2.354

Sociaal-liberale partij

2.178

Stadsbelangen Delfland

1.230

Europese (Nieuw) Burgers, Water & Werk

946

Totaal

149.380

21

De Dommel

Partij

Stemmen

Zetels

Water Natuurlijk

29.224

6

CDA

27.452

5

PvdA

17.210

3

Werken aan water

14.465

3

VVD

11.869

2

Algemene Waterschapspartij

10.424

2

Tilburgse Volkspartij

4.014

1

Totaal

114.658

22

Fryslân

Partij

Stemmen

Zetels

Water Natuurlijk

22.267

3

PvdA

21.781

3

CDA

20.107

3

Lagere Lasten Burger

19.002

3

Werk aan water

15.795

2

FNP

11.579

2

VVD

9.015

1

CU

6.933

1

Partij van het Noorden

4.567

Totaal

131.046

18

Groot Salland

Partij

Stemmen

Zetels

Water Natuurlijk

20.791

6

CDA

14.479

4

CU

7.835

2

Algemeen Plattelands Belang

5.174

2

SGP

4.725

1

VVD

4.101

1

Algemene Waterschapspartij

3.724

1

Hengelsport Zwolle

2.257

Hengelsportvereniging

1.443

Gemeentebelang Dalfsen

1.323

Totaal

65.852

17

Hollandse Delta

Partij

Stemmen

Zetels

Waterschapspartij Hollandse Delta

19.421

4

CDA

18.617

3

PvdA

17.287

3

Water Natuurlijk

14.201

3

VVD

13.530

3

SGP

12.227

3

Hollandse Delta Natuurlijk

6.626

1

CU

6.391

1

Algemene Waterschapspartij

3.723

Huurdersvereniging IJsselmonde

3.177

Samenwerkende Lokale Partijen

2.939

Hollands Tij

2.878

Totaal

121.008

21

Hollands Noorderkwartier

Partij

Stemmen

Zetels

Water Natuurlijk

30.370

4

CDA

23.191

3

PvdA

22.357

3

VVD

21.477

3

Groen Waterland

20.942

3

Boeren Burgers Waterbelang

20.821

3

Algemene Waterschapspartij

16.790

2

Gewest NH/U KNSB

10.641

1

Lijst bedrijfsleven Meer met Water

6.447

1

CU-SGP

3.759

Totaal

176.795

23

Hunze en Aa’s

Partij

Stemmen

Zetels

Water Natuurlijk

16.413

4

PvdA

13.439

3

Werk aan Water

9.340

2

CDA

9.025

2

VVD

7.942

2

CU

4.760

1

Algemene Waterschapspartij

3.633

1

PvdD

3.365

1

Nuchter Waterbeheer

3.084

Totaal

71.001

16

Noorderzijlvest

Partij

Stemmen

Zetels

Water Natuurlijk

14.838

4

PvdA

11.180

3

CDA

9.726

2

Betaalbaar Water

8.533

2

Werk aan Water

7.482

2

CU

6.635

2

VVD

5.267

1

Totaal

63.661

16

Peel en Maasvallei

Partij

Stemmen

Zetels

Waterbelang Land van Weert en Leudal

15.650

3

Waterbelang Horst-Helden-Beesel

13.834

3

Waterbelang Venray en Maasduinen

11.512

3

Water Natuurlijk

10.892

3

Waterbelang Venlo

7.740

2

De Maaslanders

4.670

1

VVD

4.968

1

CU

1.757

Totaal

71.023

16

Reest en Wieden

Partij

Stemmen

Zetels

CDA

11.073

4

Werk aan Water

8.082

3

Water Natuurlijk

7.661

3

PvdA

7.542

2

VVD

4.239

1

Algemene Waterschapspartij

2.525

1

CU

2.822

1

NNDF

680

Totaal

44.624

15

Regge en Dinkel

Partij

Stemmen

Zetels

CDA

31.072

6

Water Natuurlijk

25.777

5

Algemene Waterschapspartij

15.220

3

VVD

7.431

2

CU

6.508

1

SGP

4.119

1

Totaal

90.127

18

Rijn en IJssel

Partij

Stemmen

Zetels

CDA

22.514

5

Water Natuurlijk

20.416

4

PvdA

15.745

4

VVD

13.692

3

Vrienden van de Berkel

11.241

3

Vereniging Kleine Kernen Gelderland

5.544

1

Algemene Waterschapspartij

4.632

1

Ondernemend Oost Nederland

4.473

1

Politieke Partij Zevenaar

2.701

CU

2.403

Winterswijks Belang

1.578

Wijkraad Westervoort MSW

1.573

Totaal

105.512

22

Rivierenland

Partij

Stemmen

Zetels

CDA

26.109

4

Water Natuurlijk

23.124

3

PvdA

21.859

3

Lokale Regiobelangen Rivierenland

18.758

3

Algemene Waterschapspartij

16.286

2

SGP

15.207

2

VVD

13.548

2

CU

10.109

2

Huiseigenaren

5.753

1

Vereniging Kleine Kernen Gelderland

3.984

Totaal

154.737

22

Roer en Overmaas

Partij

Stemmen

Zetels

Waterbelang Parkstad

24.237

3

Waterbelang Westelijke Mijnstreek

21.526

3

Water Natuurlijk

20.715

3

Waterbelang Heuvelland

15.083

2

Waterbelang Maastricht

12.609

2

Waterbelang Roerstreek

11.841

1

VVD

11.259

2

CU

3.960

Algemene Waterschapspartij

2.742

Totaal

108.889

16

Rijnland

Partij

Stemmen

Zetels

CDA

44.616

5

VVD

35.445

4

Water Natuurlijk

33.564

4

PvdA

24.500

3

Algemene Waterschapspartij

20.446

2

CU-SGP

14.662

1

PvdD

9.908

1

Lokaal Belang in Regionale Samenwerking

8.099

1

Politieke 16 Lijst Wil van Aken

3.515

Totaal

194.755

21

Schieland en de Krimpenerwaard

Partij

Stemmen

Zetels

PvdA

16.700

4

VVD

13.893

4

Water Natuurlijk

13.200

4

CDA

12.514

3

SGP

6.654

2

DWLK: Helder als water

5.787

2

CU

4.719

1

Stichting Krimpenerwaard op de kaart

4.298

1

Algemene Waterschapspartij

2.829

Boulevard Rotterdam

2.168

Hollands Tij

1.702

Totaal

84.464

21

De Stichtse Rijnlanden

Partij

Stemmen

Zetels

Water Natuurlijk

29.654

6

CDA

17.759

4

PvdA

15.532

3

VVD

12.912

3

Waterschap@inwonersbelangen

11.590

2

Algemene Waterschapspartij

7.967

2

CU

7.424

1

SGP

7.351

1

PvdD

5.995

1

Totaal

116.184

23

Vallei en Eem

Partij

Stemmen

Zetels

Water Natuurlijk

26.221

5

CDA

18.914

3

SGP

14.180

3

CU

12.110

2

Algemene Waterschapspartij

11.836

2

VVD

11.524

2

PvdA

10.305

2

Vereniging Kleine Kernen Gelderland

3.182

Totaal

108.272

19

Velt en Vecht

Partij

Stemmen

Zetels

CDA

8.962

4

Water Natuurlijk

6.068

3

PvdA

5.846

2

CU

3.993

2

Werk aan Water

3.503

1

VVD

2.920

1

Drentse Ouderenpartij

2.917

1

Algemene Waterschapspartij

1.310

Totaal

35.519

14

Waterschap Veluwe

Partij

Stemmen

Zetels

CDA

12.387

3

Water Natuurlijk

12.603

3

Veluws Water

12.103

3

Algemene Waterschapspartij

8.539

2

CU

7.944

2

PvdA

7.500

2

SGP

7.343

2

VVD

5.659

2

Vereniging Kleine Kernen Gelderland

2.530

VBAE

870

Totaal

77.478

19

Zeeuws-Vlaanderen

Partij

Stemmen

Zetels

Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen

5.907

4

CDA

4.484

3

Algemeen Waterschapsbelang ZVL

4.339

3

Onafhankelijke Waterschapspartij

3.214

2

Water Natuurlijk

2.963

2

PvdA

2.875

2

VVD

1.630

2

SGP

1.155

ChristenUnie

809

Lijst Cees Freeke

771

Totaal

28.147

18

Zeeuwse Eilanden

Partij

Stemmen

Zetels

SGP

12.696

4

CDA

10.453

4

Water Natuurlijk

8.377

3

PvdA

8.057

3

Partij voor Zeeland

7.334

2

VVD

6.144

2

ChristenUnie

4.974

2

Algemene Waterschapspartij WZE

2.896

1

Totaal

60.931

21

Zuiderzeeland

Partij

Stemmen

Zetels

Water, wonen en natuur

18.623

6

Werk aan Water Flevoland

9.905

3

CDA

7.045

2

Algemene Waterschapspartij

6.275

2

VVD

6.165

2

ChristenUnie

4.472

2

PvdD

3.517

1

SGP

1.927

Totaal

57.929

18

De uitslagen van de verkiezingen in de waterschappen leiden tot het volgende totaal-overzicht van de stemmen van de tien grootste partijen. Het overzicht kan worden beschouwd als de landelijke uitslag van de waterschapsverkiezingen.

Nederland

Partij

Stemmen

Zetels

Water Natuurlijk

502.654

100

CDA

454.376

89

PvdA

317.925

60

VVD

297.965

59

Algemene Waterschapspartij

188.156

31

ChristenUnie

114.718

23

SGP

90.433

19

Werk aan water

44.202

10

PvdD

41.677

8

Waterbelang Parkstad

24.237

3

Overig

556.331

100

Totaal

2.632.674

502

Scroll naar boven