Algemene literatuur over partijen en partijstelsels

In de Nederlandse taal zijn o.a. de volgende algemene werken over partijen verschenen:

 • H. Broeksteeg, R. Tinnevelt (red.), Politieke partijen als anomalie van het Nederlandse staatsrecht, Onderzoekcentrum Staat en Recht, Nijmegen, Serie staat en recht ; deel 23, Deventer, Kluwer, 2015
 • R.A. Koole, Politieke partijen in Nederland: ontstaan en ontwikkeling van partijen en partijstelsel, Utrecht, 1996
 • H. van de Velde, Vrouwen van de partij: de integratie van vrouwen in politieke partijen in Nederland 1919-1990, Leiden, 1994
 • R.A. Koole, De Opkomst van de Moderne Kaderpartij: veranderende partijorganisatie in Nederland 1960-1990, Utrecht, 1992
 • R.A. Koole (red.), Het belang van politieke partijen, Groningen, 1984
 • D.J. Elzinga, De politieke partij en het constitutionele recht, Nijmegen, 1982
 • H. van den Brink, Recht voor politieke partijen, ’s-Gravenhage, 1982
 • J.J. de Jong, Politieke organisatie in West-Europa na 1800, ’s-Gravenhage, 1951.

Het jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, Rijksuniversiteit Groningen (verschenen sedert 1975), bevat behalve een uitgebreid overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen in het afgelopen jaar, bijdragen over Nederlandse partijen vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines.

Voor internationale literatuur over partijen en partijstelsels, zie met name:

 • P. Mair, Party System Change: Approaches and Interpretations, Oxford, 1997
 • A. Ware, Political Parties and Party Systems, Oxford, 1996
 • R.S. Katz en P. Mair (red.), How Parties Organize: Change and Adaptation in Party Organizations in Western Democracies, London, 1994
 • K. Lawson (red.), How Political Parties Work: Perspectives from Within, Westport, 1994
 • P. Mair (ed.), The West European Party System, Oxford, 1990
 • Bartolini, S. en P. Mair, Identity, Competition and Electoral Availability: The Stabilisation of European Electorates 1885-1985, Cambridge, 1990
 • A. Panebianco, Political Parties: Organization and Power, Cambridge, 1988
 • K. von Beyme, Parteien in westlichen Demokratien, München, 1982. Verscheen ook in het Engels
 • G. Sartori, Parties and party systems: a framework for analysis, Cambridge, 1976
 • M. Duverger, Les partis politiques, Paris, 1951. Verscheen ook in het Engels
 • R. Michels, Soziologie des Parteiwesens, Stuttgart, 1911. Verscheen ook in het Engels en in het Nederlands
 • M. Ostrogorski, La dèmocratie et l’organisation des partis politiques, Paris, 1903. Verscheen ook in het Engels.

Voor een algemeen overzicht en kritische analyse van de wetenschappelijke literatuur over politieke partijen, zie:

 • K. Janda, Comparative Political Parties: Research and Theory, in: A.W. Finifter (ed.), Political Science : the State of the Discipline II, Washington, The American Political Science Association, 1993, pp. 163-191
 • H. Daalder, The Comparative Study of European Parties and Party Systems: an Overview, in: H. Daalder and P. Mair (red.), Western European Party Systems: Continuity and Change, London, 1983, pp. 1-27.
Scroll naar boven