Inhoud

Vergaderplaats ministerraad

Normale vergaderingen van de ministerraad worden gehouden in de Trèves-zaal van het Binnenhof, thans mede in gebruik bij het Ministerie van Algemene Zaken.

Vergaderingen kunnen ook plaatsvinden in de ambtswoning van de minister-president, het Catshuis (zie paragraaf Het Catshuis), of in speciale vergaderruimten gereserveerd voor de ministers in de gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer (dit laatste in het bijzonder tijdens schorsingen van vergaderingen van de kamers).

Scroll naar top