Inhoud

Beel II

aantreden

22-12-1958 (alleen MP Beel werd beëdigd)

ontslag aangeboden

12- 3-1959

reden aftreden

Ontbinding van de Tweede Kamer en vervroegde verkiezingen.

afgetreden

19-5-1959

zittingsduur kabinet

148 dagen

Formatie

15-12-1958:

Dr. L. J. M. Beel

informateur

KVP

20-12-1958:

Dr. L.J.M. Beel, 2e opdracht

formateur

KVP

duur formatie:

10 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

6 KVP, 2 ARP, 2 CHU

staatssecretarissen:

4 KVP

Ministers

MP

Dr. L. J. M. Beel

KVP

Vice-MP

Mr. A. A. M. Struycken

KVP

AZ

Dr. L. J. M. Beel (zie MP)

KVP

BtZ

Mr. J. M. A. H. Luns

KVP

J

Mr. A. A. M. Struycken (a.i.) (zie Vice-MP)

KVP

BnZBP

Mr. A. A. M. Struycken (zie Vice-MP en J)

KVP

OKW

Mr. J. M. L, Th. Cals

KVP

F

Dr. J. Zijlstra (.a.i.)

ARP

O

Ir. C. Staf

CHU

M

Ir. C. Staf (zie 0)

CHU

VB

Ir. H. B. J. Witte

KVP

Vw

Mr. J. van Aartsen

ARP

EcZ

Dr. J. Zijlstra (zie F)

ARP

LVV

Ir. C. Staf (a.i.) (zie 0 en M)

CHU

SZV

Dr. L. J. M. Beel (a.i.) (zie MP en AZ)

KVP

ZO

Mr. G. Ph. Helders

CHU

MW

mevr. Dr. M. A. M. Klompé

KVP

Staatssecretarissen

BnZ

W. K. N. Schmelzer

KVP

OKW

Mr. R. G. A. Höppener

KVP

M

H. C. W. Moorrnan

KVP

EcZ

Dr. G. M. J. Veldkamp

KVP

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 77 (51,3%).

Scroll naar top