Kiezersregister

Om een oproep voor de verkiezingen te krijgen moet men in het kiezersregister zijn geregistreerd. Dit register wordt in elke gemeente permanent bijgehouden. De verantwoordelijkheid hiervoor is opgedragen aan burgemeester en wethouders (artikel D 1 Kieswet). Een ieder kan inlichtingen uit het kiezersregister krijgen (artikel D 4 Kieswet). Wanneer iemand van mening is dat hij ten onrechte niet of onjuist in het register is opgenomen, kan hij B. en W. vragen het register te verbeteren (artikel D 5 Kieswet). Binnen een week moeten B. en W. op het verzoek reageren (artikel D 6 Kieswet). Wordt het verzoek toegewezen, dan wordt het kiezersregister gewijzigd; wordt het verzoek afgewezen, dan kan de beslissing van B. en W. aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden voorgelegd (artikel D 9 Kieswet). De Raad van State is verplicht de zaak versneld in behandeling te nemen.

Scroll naar boven