Inhoud

De Gereformeerde Bond

De Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging der waarheid in de Nederlandse Hervormde Kerk heeft ongeveer 12.000 leden (onder wie 1500 begunstigers). Er zijn ongeveer 450 gemeenten in de Nederlandse Hervormde Kerk die zich tot de Hervormd-Gereformeerde richting rekenen; daarnaast heeft de Gereformeerde Bond 90 regionale of plaatselijke afdelingen. De Bond heeft een eigen Theologische Hogeschool-opleiding (De Vijverberg, Ede) en aan de universiteiten te Utrecht en Leiden een bijzondere leerstoel Theologie. Nauw verwant zijn de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en de Hervormde Bond op Gereformeerde grondslag voor de Inwendige Zending (IZB). Aan de bevindelijke rechterzijde van de Bond bevindt zich de stroming rondom het blad Het gekrookte riet.

Adres: Secretariaat, Lage Naarderweg 106. 1272 JD Huizen N.H.

Informatie: Adresboekje Gereformeerde Bond.

Periodiek: De Waarheidsvriend. Wekelijks orgaan van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk; Gereformeerd Weekblad.

Literatuur:

  • J. van der Graaf (red.), 75 jaar Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, Huizen, 1981
  • J. van der Graaf (red.), Beproefde trouw. Vijfenzeventig jaar Gereformeerde Bond, Kampen, 1981
  • A. van Brummelen e.a., Gewoon Hervormd. Het streven van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk. Een verantwoording, Kampen, 1972. 
Scroll naar top