Wiv (“sleepwet”)

Op 21 maart 2018 vond een raadplegend referendum plaats over de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Op 29 maart 2018 maakte de Kiesraad de uitslag bekend:

Aantal kiesgerechtigden 13.064.932
Opgekomen kiesgerechtigden 6.734.225
Opkomstpercentage 51,54%
Blanco stemmen (onderdeel geldige stemmen) 270.288 (4,03%)
Ongeldige stemmen 23.813 (0,35%)
Geldig uitgebrachte stemmen 6.710.412
Stemmen vóór de Wiv 3.122.628 (46,53%)
Stemmen tegen de Wiv 3.317.496 (49,44%)

Minister Ollongren (BZK) en minister Bijleveld – Schouten (Defensie) zonden op 4 april 2018 de Tweede Kamer een reactie op de uitslag van dit raadgevend referendum. Daarin kondigt het kabinet een wetswijziging aan. In een brief aan de Tweede Kamer benoemt het kabinet zes elementen die gericht zijn op het aanscherpen van de werking van de wet. Het gaat onder meer om het delen van informatie met andere landen, de bewaartermijnen en de gerichte inzet van bijzondere bevoegdheden. Zie: Bijlage 34.588  Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..), Handelingen Tweede Kamer, 2017-2018, nr. 70

Scroll naar boven