Inhoud

Kabinet Van Agt II

beëdigd

11-9-1981

ontslag aangeboden

12-5-1982

reden aftreden

Op 12 mei 1982 boden de PvdA -ministers en staatssecretarissen hun ontslag aan aan de Koningin in verband met de onenigheid in het kabinet over de uitwerking van de Voorjaarsnota. De resterende ministers stelden hun portefeuilles ter beschikking. (Het kabinet had al eerder collectief ontslag aangevraagd op 16oktober 1981 wegens onenigheid over het financieel-economisch beleid en het werkgelegenheidsprogramma. Op 17oktober werden prof. dr. C. de Galan en prof drs. V. Halberstadt (beiden PvdA) tot informateurs benoemd. Op 4 november (na 19 dagen werdhet eindverslag aan de Koningin aangeboden: de breuk werd gelijmd en het kabinet trok zijn ontslagaanvrage in.)

afgetreden

29-5-1982

zittingsduur kabinet

260 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

6 CDA, 6 PvdA, 3 D’66

staatssecretarissen:

7 CDA, 7 PvdA, 3 D’66

Formatie

30- 5-1981:

Drs. J. de Koning en

informateurs

CDA

Drs. R. F. M. Lubbers

CDA

10- 7-1981:

Drs. J. de Koning,

informateurs

CDA

Drs. R. F. M. Lubbers en

CDA

Drs. E. van Thijn

PvdA

4- 8-1981:

Dr. J. Kremers en

formateurs

CDA

Drs. E. van Thijn

PvdA

20- 8-1981:

Prof. mr. W. F. de Gaay

Fortman

informateur

CDA

2- 9-1981:

Mr. A. A. M. van Agt

formateur

CDA

duur formatie:

108 dagen

Ministers

MP

Mr. A. A. M. van Agt

CDA

1e Vice-MP

Drs. J.M. den Uyl*

PvdA

2e Vice-MP

Dr. J. C. Terlouw

D’66

AZ

Mr. A. A. M. van Agt (zie MP)

CDA

BtZ

Mr. M. van der Stoel

PvdA

J

Mr. J. de Ruiter

CDA

BnZ

Drs. E. van Thijn

PvdA

On

Dr. J. A. van Kemenade

PvdA

F

Mr. A. P. J. M. M. van der Stee

CDA

D

Mr. H. A. F. M. 0. van Mierlo

D’66

VRO

Drs. M. P. A. van Dam

PvdA

Vw

Mr. H. J. Zeevalking

D’66

EcZ

Dr. J. C. Terlouw (zie Vice-MP)

D’66

LV

Drs. J. de Koning

CDA

SzW

Drs. J. M. den Uyl (zie Vice-MP)

PvdA

CRM

A. A. van der Louw

PvdA

VM

M. H. M. F. Gardeniers-Berendsen

CDA

ZP

Drs. C. P. van Dijk (ontwikkelingssamenwerking)

CDA

*tevens belast met coördinatie van aangelegenheden Suriname en de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand

Staatssecretarissen

BtZ

Mr. H. van den Broek

CDA

J

Mr. M. Scheltema

D’66

BnZ

Drs. G. van Leijenhorst

CDA

BnZ

mevr. Drs. S. J. Stuiveling

PvdA

On

Drs. W. J. Deetman

CDA

On

A. J. Hermes

CDA

F

J. C. Kombrink

PvdA

D

Mr. A. Stemerdink

PvdA

D

J. van Houwelingen (14-9-1981 – 29-5-1982)

CDA

VRO

S. Langedijk-De Jong

PvdA

Vw

J. C. Th. van der Doef

PvdA

EcZ

Ir. W. Dik

D’66

EcZ

P. H. van Zeil

CDA

SZW

mevr. Drs. H. d’Ancona

PvdA

SZW

mevr. Drs. C. I. Dales

PvdA

CRM

H. A. de Boer

CDA

VM

Mr. J. J. Lambers-Hacquebard

D’66

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 109 (72,7%).

Scroll naar top