Inhoud

Jaarverslagen

Door het CDA en de VVD worden de jaarverslagen van de partijen en neveninstellingen in een aparte uitgave gepubliceerd. De kleinere partijen publiceren hun jaarverslagen in de partijorganen: het verslag van het GPV in Ons Burgerschap en het jaarverslag van de SGP in De Banier. RPF en D66 (sinds 1983) publiceren geen jaarverslagen, PvdA publiceert geen aparte jaarverslagen meer (vanaf 1990).

Naast de jaarverslagen publiceren PvdA, CDA en SGP adressengidsen. De VVD publiceert sinds 1978 een jaarboek, waarin opgenomen zijn adressen, statuten, reglementen, programma’s en manifesten van de VVD, de neveninstellingen en de internationale liberale organisaties.

Scroll naar top