Vindplaatsen jurisprudentie

Voor vindplaatsen van jurisprudentie, zie:

  • Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB), waarin uitspraken van administratieve rechters zijn opgenomen, met noten
  • Nederlandse Jurisprudentie (NJ), dat wekelijks behalve civiele arresten tevens arresten van de Hoge Raad in strafzaken bevat, alsmede vonnissen van kantonrechters en rechtbanken en arresten van de gerechtshoven in civiele- en strafzaken, vaak met annotaties
  • Rechtspraak van de Week (RvdW), waarin wekelijks bij wijze van voorpublicatie op Nederlandse Jurisprudentie een selectie van de belangrijkste civiele arresten van de Hoge Raad wordt gepubliceerd, inclusief Hof-arrest en cassatiemiddelen. Het ernaast verschijnende Conclusies Rechtspraak van de Week bevat de voornaamste Conclusies van het openbaar ministerie
  • Kort Geding, waarin wekelijks een selectie is opgenomen van de belangrijkste uitspraken in kort geding van vooral de burgerlijke rechter, maar daarnaast ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Voorts bevatten tijdschriften als het Nederlands Juristenblad, Delikt en Delinkwent en Ars Aequi (besprekingen van) uitspraken.

Deze en andere jurisprudentie kan in toenemende mate ook met behulp van de zogeten nieuwe media worden geraadpleegd, zoals de elektronische databank CJ on-line, waarin zeer kort na uitspraak in principe alle civielrechtelijke arresten van de Hoge Raad beschikbaar zijn.

Zie hierover: G.W. Vlasman, Nederlandse elektronische bronnen; een inventarisatie, in: De Juridische Bibliothecaris, 18 (1997), p. 8.

Zie voorts het viermaal per jaar uitkomende Recht en Elektronische Media. Het Computertijdschrift voor de Jurist.

Scroll naar boven