Inleiding

De provincie heeft buiten de kring van provinciale bestuurders en ambtenaren lange tijd betrekkelijk weinig aandacht gekregen. Daar is het laatste decennium verandering in gekomen. De ontwikkeling die de provincie heeft doorgemaakt sinds de Tweede Wereldoorlog rechtvaardigt alleszins nadere aandacht.

In paragraaf twee wordt een portret van de hedendaagse Nederlandse provincie geschetst. Paragraaf drie bespreekt de hoofdlijnen van de historische ontwikkeling van de provincie. De paragrafen vier tot en met zeven zijn vervolgens gewijd aan de nadere invulling van de thema’s die in de paragrafen twee en drie zijn aangedragen. Dit betekent dat aandacht wordt besteed aan het juridisch kader waarin de provincie functioneert, en het takenpakket, de organisatiestructuur en de provinciale financiën op dit moment. In elk van deze paragrafen zal op onderdelen – en voor zover relevant – een korte historische ontwikkeling in de tekst worden verwerkt, waarbij zo nu en dan een vergelijking met de gemeente wordt gemaakt. De bespreking van de onderwerpen in de paragrafen vier tot en met zeven moet, gegeven de beschikbare ruimte, beperkt blijven. Voor meer informatie wordt de lezer verwezen naar de literatuur.

Scroll naar boven