Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

(ingesteld bij besluit van 22-8-1994; tot 1-10-2003 heette het departement “Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen”; zie tevens onder Onderwijs en Wetenschappen).

Dr. ir. J.M.M. Ritzen

PvdA

22- 8-1994

3- 8-1998

Drs. L.M.L.H.A. Hermans

VVD

3- 8-1998

22- 7-2002

Mw. M.J.A. van der Hoeven

CDA

22- 7-2002

27- 5-2003

Mw. M.J.A. van der Hoeven

CDA

27- 5-2003

7-7-2006

Mw.M.J.A. van der Hoeven

CDA

7-7-2006

22-2-2007

Prof. dr. H.A. Plasterk

PvdA

22-2-2007

23-2-2010

Mr. A. Rouvoet

CU

23-2-2010

14-10-2010

Mw. J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

CDA

14-10-2010

05-11-2012

Mw. dr. M. Bussemaker

PvdA

05-11-2012

26-10-2017
Mw. mr. drs. I.K. van Engelshoven D66 26-10-2017
Scroll naar boven