Aanvullende steekproeven

Naast de gebruikelijke nieuwe steekproeven voor elk afzonder1ijk NKO en de panelonderzoeken is in twee gevallen een extra steekproef aan het Nationaal Kiezersonderzoek toegevoegd. In 1972 werd – naar aanleiding van de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd – een afzonderlijke steekproef getrokken onder de nieuwe, jonge kiezers, dat wil zeggen de jongeren die op 29 november voor de eerste maal stemgerechtigd waren. Evenals de andere respondenten werden zij zowel voor de verkiezingen als na de kabinetsformatie ondervraagd; het ging hierbij om 325 respectievelijk 210 respondenten.

In 1986 maakte eveneens een afzonderlijke steekproef deel uit van het kiezersonderzoek. Een poging werd ondernomen om voor alle na de verkiezingen van 1982 in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen een groep van (ongeveer) 75 aanhangers (mensen die kort voor het te houden onderzoek een voorkeur voor de desbetreffende partij hadden uitgesproken) te selecteren voor een vraaggesprek. De vraaggesprekken werden telefonisch afgenomen en waren gebaseerd op een wat kortere vragenlijst dan gebruikelijk is in het Nationaal Kiezersonderzoek. Tevens bevatte de vragenlijst vragen die specifiek voor dit onderzoek waren ontworpen: vragen over diverse politieke strijdpunten (zoals criminaliteitsbestrijding, commerciële televisie, koopkrachthandhaving voor de minima, beloning naar prestatie, boycot Zuid-Afrika, ontwikkelingshulp, basisinkomen) en vragen naar de evaluatie van diverse aspecten van de politieke partij van de eerste en de partij van de tweede keus. Onderscheidend en uniek element van dit onderzoek is, dat een relatief groot aantal respondenten die zich aangetrokken voelden tot de kleinere partijen participeerden. Onderzoek naar de aanhang van de kleine(re) politieke partijen – op basis van de gewone Nationale Kiezersonderzoeken moeilijk uitvoerbaar – wordt hierdoor mogelijk gemaakt.

Meer informatie met betrekking tot opzet en uitvoering van de Nationale Kiezersonderzoeken is te vinden in de codeboeken van de verschillende jaren. In deze codeboeken zijn tevens de gebruikte vragenlijsten en de frequentieverdelingen van de antwoorden op alle vragen opgenomen. De onderstaande lijst is chronologisch (d.w.z. naar het jaar waarin het NKO gehouden is) geordend.

 • K. Aarts, H. van der Kolk en M. Kamp, Dutch Parliamentary Election Study 1998, Enschede, 1999
 • H. Anker en E.V. Oppenhuis, Dutch Parliamentary Election Panel-Study 1989-1994, Amsterdam, 1995
 • H. Anker en E.V. Oppenhuis, Dutch Parliamentary Election Study 1994, Amsterdam, 1995
 • C. van der Eijk, G.A. Irwin en B. Niemöller, Dutch Parliamentary Election Panel-study 1986-1989, Amsterdam, 1990
 • H. Anker en E.V. Oppenhuis, Dutch Parliamentary Election Study 1989, Amsterdam, 1993
 • C. Van der Eijk, G. A. Irwin en B. Niemöller, Dutch Parliamentary Election Study 1986. Stratified Sample, Amsterdam, 1989
 • C. Van der Eijk, G. A. Irwin en B. Niemöller, Dutch Parliamentary Election Panel-study 1981-1986, Amsterdam, 1988
 • C. Van der Eijk, G. A. Irwin en B. Niemöller, Dutch Parliamentary Election Study 1986, Amsterdam, 1988
 • C. Van der Eijk, M.J. Koopman en B. Niemöller, Dutch Parliamentary Election Study 1982, Amsterdam, 1983
 • C. Van der Eijk, B. Niemöller en A. Th. J. Eggen, Dutch Parliamentary Election Study 1981, Amsterdam 1981
 • G. A. Irwin, J. Verhoef en C. J. Wiebrens, Nationaal Kiezersonderzoek Panel l977, Leiden, 1978
 • G. A. Irwin, J. Verhoef en C. J. Wiebrens, Nationaal Kiezersonderzoek 1977, Leiden, 1978 (twee delen)
 • L. P. J. de Bruyn en J. W. Foppen, The Dutch Voter 1972-1973, Nijmegen, 1974 (twee delen)
 • L. P. J. de Bruyn en J. W. Foppen, Nationaal Kiezersonderzoek 1972-1973, Nijmegen, 1974 (twee delen)
 • R. J. Mokken en F. M. Roschar, Dutch Parliamentary Election Study 1971, Ann Arbor, 1975

 

Zie voor een beknopte presentatie van een groot aantal gegevens van de verschillende NKO’s en enkele eerste analyses:

 • C.W.A.M. Aarts en H. van der Kolk, Een verdeeld electoraat. De Tweede-Kamerverkiezingen van 2006, Utrecht, 2007
 • J.J.M. van Holsteyn en J.M. den Ridder, Alles blijft anders. Nederlandse kiezers en verkiezingen in het begin van de 21e eeuw, Amsterdam, 2005
 • J.J.A. Thomassen, C.W.A. M. Aarts en H. van der Kolk (red.), Dertig jaar Nederlandse kiezer, Den Haag, 2000
 • K. Aarts en H. Semetko (red.), The 1998 Dutch Election in Perspective, themanummer Acta Politica, 34 (1999)
 • K. Aarts en H. van der Kolk, De Nederlandse Kiezer 1967-1998, in: Algemeen Dagblad, 12 september 1998
 • J.J.M. van Holsteyn en B. Niemöller (red.), De Nederlandse Kiezer 1994, Leiden, 1995
 • R. Horstman en J. van Deth, Dutch Parliamentary Election Studies Data Source Book 1971-1989, Amsterdam, 1993
 • J.J.M. van Holsteyn en G.A. Irwin (red.), De Nederlandse kiezer 1989, Amsterdam, 1992
 • J. J. M. Van Holsteyn, G. A. Irwin en C. Van der Eijk (red.), De Nederlandse kiezer ’86, Amsterdam,1987 (voor het NKO 1986)
 • C. Van der Eijk en B. Niemöller (red.), In het spoor van de kiezer. Aspecten van 10 jaar kiezersgedrag, Meppel/Amsterdam, 1983 (themanummer Acta Politica, 18 (1983); voor het NKO 1982)
 • A. Th. J. Van Eggen, C. Van der Eijk en B. Niemöller (red.), Kiezen in Nederland, Zoetermeer, 1981 (voor het NKO 1981)
 • G. A. Irwin, J. Verhoef en C. J. Wiebrens (red.), De Nederlandse kiezer ’77, Voorschoten,1977 (voor het NKO 1977)
 • L. P. J. De Bruyn, J. W. Foppen en A. Hoogerwerf (red.), De Nederlandse kiezer ’73, Alphen aan den Rijn, 1973 (voor het NKO 1972)
 • L. P. J. De Bruyn, J. W. Foppen en A. Hoogerwerf (red.), De Nederlandse kiezer ’72, Alphen aan den Rijn, 1973 (voor het NKO 1972)
 • L. P. J. De Bruyn, R. J. Mokken en F. M. Roschar (red.), De Nederlandse kiezer ’71, Meppel, 1972 (voor het NKO 1971).

Voor informatie over de databestanden en codeboeken van de Nationale kiezersonderzoeken: Steinmetz Archief, Herengracht 410-412, 1017 BX Amsterdam.

Scroll naar boven