Inhoud

Nieuwbouw

Op 28 april 1992 vond de officiële ingebruikneming plaats van de nieuwe en verbouwde gebouwen van de Tweede Kamer, die al langer dan een eeuw kampte met ruimteproblemen. De architect was ir. P.B. de Bruijn, die in 1983 het definitieve ontwerp had gepresenteerd. Ook na de ingebruikneming ging de verbouw door. Eind 1997 kampte de kamer al weer met ruimteproblemen.

Het belangrijkste onderdeel van de nieuwbouw was de nieuwe vergaderzaal. De voorzitter en de griffiers zitten vanuit de zaal gezien aan de linkerzijde. Aan de andere zijde zitten de bewindslieden. Tussen beide blokken staat het spreekgestoelte. In de zaal bevinden zich in een halve cirkel de zogenaamde lessenaars. In het midden, tussen de kamerleden, de voorzitter en de regering in staat de tafel voor de stenografen.

Voor de zogenaamde “groene bankjes” in de oude vergaderzaal zijn kobaltblauwe zetels in de plaats gekomen.

De oude – als balzaal aangeduide – vergaderzaal is in 1996 weer in haar oorspronkelijke staat teruggebracht. Zij wordt gebruikt als ontvangstzaal en voor andere doeleinden zoals symposia.

Zie voor de nieuwbouw van de Tweede Kamer: Bijlage 11.107, Handelingen Tweede Kamer: Huisvesting der Kamer.

In 2004 heeft de Tweede Kamer de beschikking gekregen over enkele panden aan de andere zijde van het Plein, het zo genoemde Logement c.a.

Scroll naar top