Inhoud

Literatuur

 • F.M. van der Meer en L.J. Roborgh, Ambtenaren in Nederland. Omvang, bureaucratisering en representativiteit van het ambtelijk apparaat, Leiden, 1993
 • Th.A.J. Toonen, J.C.N. Raadschelders en F. Hendriks, Meso-bestuur in Europees perspectief. De Randstadprovincies uit de pas?, Leiden, 1992
 • M.P.C.M. van Schendelen, Zetels in Regionaal Comité EG voor landsdelen, Euregio’s en VNG, in: Binnenlands Bestuur (6-3-1992)
 • P. Hendrikx, Provinciale Samenwerking op subnationaal niveau. Kwaliteitsverbetering door samenwerking, rapport van de werkgroep Hendrikx, 1992
 • RBB, Bestuur in stadsgewesten afrondend advies over het bestuur in grootstedelijkegebieden (12-4-1991)
 • RBB, Advies over de Nederlands-Duitse overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking (13-9-1991)
 • F.D. Huizenga en R. Hulst, Provinciale strategieën ter bevordering van regionale samenwerking, in: Bestuurswetenschappen, 1991
 • RBB, Bestuur in de toekomst, voorlopig advies over bestuurlijke verandering (1 2-7-1990)
 • W.S.P. Fortuyn, De Euregio: handvat voor bestuurders in het komende decennium, in: Namens (1990) p. 28 seq
 • RBB, Advies over het bestuur in. grootstedelijke gebieden (8-3-1989)
 • RBB, Advies overplaats en functies van provincies II (9-9-1988)
 • RBB, Advies overplaats en functies van provincies I (14-3-1988)
 • RBB, Medebewind: van autonome waarde! (22-2-1988)
 • RBB, Advies over het (grote)stedenbeleid (22-2-1988)
 • F.M. van der Meer en J.C.N. Raadschelders, Urbane problematiek in Nederland, in: Bestuurswetenschappen, 41 (1988)pp.487-498
 • D.J. Elzinga, Opheffing provincie slechtste alternatief voor het bestaande provinciale bestuur, in: Binnenlands Bestuur (11-9-1987) 23
 • Europese Commissie, De regio’s van de Europese Gemeenschap, Derde rapport over de sociale situatie en ontwikkeling van de regio’s in de EG, Luxemburg, 1987
 • J.H. Groen, Het interprovinciaal overleg nieuwe stijl, in: Tijdschrift voor Overheidsadministratie, 12 (1986) pp. 244-246
 • J.H. Weggemans en E.A.J. Josemans, Verschil in personeelsbeleid tussen provincies, tweede deelrapport in Onderzoek Coördinatie Overheidspersoneelsbeleid, Twente, 1983.
Scroll naar top