Literatuur

 • G.S.A. Dijkstra, F.M. van der Meer, Kritiek op functioneel bestuur slechts ten dele terecht, in: Staatscourant, 7 augustus 1997, Den Haag
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Aanwijzingen inzake zelfstandige bestuursorganen. Aanvulling van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Regeling van 5 september 1996 van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Den Haag, 1996
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Orde in het binnenlands bestuur, Den Haag, 1995
 • J.M.L. Tolsma, M.S. Boekenoogen en A.H.F.M. Kraan-Jetten, Zelfstandige Bestuursorganen. Eenheid in verscheidenheid, in: Beleid & Maatschappij, 22 (5), 1995, 286-295
 • W. Derksen, De bereikbare overheid, oratie, Den Haag, 1995
 • Algemene Rekenkamer, Zelfstandige bestuursorganen en ministeriële verantwoordelijkheid, Den Haag, 1995
 • Bijlage 21042, nrs. 3-4, Regeringsstandpunt „Functioneel bestuur, waarom en hoe?”, Handelingen Tweede Kamer, 1990-1991
 • Themanummer functionele decentralisatie, in: Bestuurswetenschappen, Den Haag, 1989
 • J.L. Boxum, J. de Ridder en M. Scheltema, Zelfstandige bestuursorganen in soorten, Deventer, 1989
 • Raad voor het binnenlands bestuur-advies over functionele decentralisatie, Den Haag, 1988
 • J.B.J.M. ten Berge en F.A.M. Stroink, Functionele decentralisatie uit de schaduw, Den Haag 1988
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Kijken hoe een boom groeit, Den Haag, 1987
 • A.R. Edwards, Functionele decentralisatie en bestuurlijke organisatie, VNG studie nr. 2, Den Haag, 1982
 • C.M. van den Hoff en R. de Groot, Decentralisatie: zelfstandige bestuursorganen. Essay over het verschijnsel van de zelfstandige bestuursorganen, hun mogelijke bijdrage aan de ontlasting van de politieke en ambtelijke top en de consequenties met betrekking tot de omvang van de ministeriële verantwoordelijkheid, Den Haag, 1981
 • M. Scheltema, Zelfstandige bestuursorganen, oratie, Groningen, 1974.
Scroll naar boven