Inhoud

Kabinet Van Agt III

p>

beëdigd

29-5-1982

ontslag aangeboden

9-9-1982

reden aftreden

Ontbinding van de Tweede Kamer en vervroegde verkiezingen.

afgetreden

4-11-1982

zittingsduur kabinet

159 dagen

Formatie

CDA

14-5-1982:

Prof. dr. P. A. J. M. Steenkamp

informateur CDA

25-5-1982:

Mr. A. A. M. van Agt

formateur

CDA

duur formatie:

17 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

9 CDA, 5 D’66

staatssecretarissen:

5 CDA, 3 D’66

Ministers

MP

Mr. A. A. M. van Agt

CDA

Vice-MP

Dr. J. C. Terlouw

D’66

AZ

Mr. A. A. M. van Agt (zie M P en BtZ)

CDA

BtZ

Mr. A. A. M. van Agt (zie MP en AZ)

CDA

J

Mr. J. de Ruiter

CDA

BnZ

Dr. M. G. Rood

D’66

On

Drs. W. J. Deetman

CDA

F

Mr. A. P. J. M. M. van der Stee

CDA

D

Mr. H. A. F. M. 0. van Mierlo

D’66

VRO

Drs. E. Nypels

D’66

Vw

Mr. H. J. Zeevalking

D’66

EcZ

Dr. J. C. Terlouw (zie Vice-MP)

D’66

LV

Drs. J. de Koning*

CDA

SzW

L. de Graaf

CDA

CRM

H. A. de Boer

CDA

VM

M. H. F. M. Gardeniers-Berendsen

CDA

ZP

Drs. C. P. van Dijk (ontwikkelingssamenwerking)

CDA

*tevens belast met coördinatie van aangelegenheden de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor aan de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand

Staatssecretarissen

BtZ

Mr. H. van den Broek

CDA

J

Mr. M. Scheltema

D’66

BnZ

Drs. G. van Leijenhorst

CDA

On

A. J. Hermes

CDA

D

J. van Houwelingen

CDA

EcZ

Ir. W. Dik

D’66

EcZ

P. H. van Zeil

CDA

SZW

P. H. van Zeil (12-06-1982 – 5-11-1982)

CDA

VM

Mr. J. J. Lambers-Hacquebard

D’66

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 65 (43,3%).

Scroll naar top