1982 PS

Samenstelling Provinciale Staten, per provincie, na de verkiezingen van 1982.

GR

FR

DR

OV

FL1

GE

UT

NH

ZH

ZE

NB

LI

NL2

NL 3

CDA

13

20

14

27

11

27

18

19

22

15

39

34

248

259

PvdA

18

16

17

13

14

14

19

21

10

13

10

151

165

VVD

9

8

11

10

7

15

17

22

21

10

16

11

150

157

D’66

4

3

4

5

2

6

5

7

7

3

6

4

54

56

CPN

4

1

1

1

1

5

1

1

14

15

SGP

2

2

2

4

5

15

15

PvdA/PPR

12

12

12

PPR

1

1

1

2

2

1

1

2

10

11

PSP

2

2

4

2

1

11

11

GPV

3

1

1

1

1

6

7

PSP/CPN

2

3

1

6

6

PSP/CPN/PPR

6

6

6

RPF

1

1

2

2

6

6

RPF/GPV

2

2

2

6

6

PPR/PSP

2

2

4

4

RPF/SGP

1

2

1

2

4

FNP

3

3

3

SGP/RPF/GPV

1

1

1

TOT

55

55

51

63

39

71

59

79

83

47

79

63

705

744

1 Provinciale Staten van Flevoland werden voor het eerst verkozen in 1985.

2 Het betreft hier het totaal aantal zetels na de verkiezingen van 1982.

3 Het betreft hier het totaal aantal zetels na de tussentijdse verkiezingen in Flevoland van 1985.

Scroll naar boven