Inhoud

Naslagwerken biografische gegevens bewindslieden

Een naamlijst van alle ministers gedurende anderhalve eeuw, met enkele persoonlijke biografische gegevens, geboorte- en overlijdensjaar en –plaats, en namen van hun ouders, is te vinden in: A.J.H. van Ette, Onze ministers sinds 1798, Alphen aan den Rijn,1948.

Vergelijkbaar met de collectieve biografie van de Tweede-Kamerleden van J.Th.J. van den Berg, geeft het volgende boek een ,,groepsportret” van alle ministers tussen 1848 en 1990: W.P. Secker, Ministeries in beeld: De sociale en functionele herkomst van de Nederlandse ministers (1848-1990), Leiden, 1991.

Taak en functioneren van de staatssecretaris, alsmede enkele achtergrondgegevens van de personen, zijn beschreven in: H.A. Groeneveld, De staatssecretaris in Nederland 1948-1988, Deventer, 1989.

Een contemporaine journalistieke impressie over ministers rond de eeuwwisseling is te vinden in: Onze ministers: Portretten en biographieën, Rotterdam, 1897-1914 [6 delen].

De ministers uit een enkel kabinet zijn beschreven in:

  • G. Puchinger, In gesprek met het kabinet-Van Agt, Kampen,1980
  • W. Gortzak (red.), De kleine stappen van het kabinet-Den Uyl: Gesprekken met PvdA-bewindslieden, Deventer,1978. 
Scroll naar top