Inhoud

Huishoudelijke Commissie en College van Senioren

Voor de functies, die het presidium in de Tweede Kamer vervult, kent de Eerste Kamer twee verschillende organen, respectievelijk de Huishoudelijke Commissie en het College van Senioren. De Huishoudelijke Commissie bestaat uit de voorzitter en de twee door de Kamer benoemde ondervoorzitters. De commissie oefent toezicht uit op de werkzaamheden van het personeel van de kamer. De Huishoudelijke Commissie stelt ook een raming op van de in het volgende jaar benodigde uitgaven.

Zie voor de samenstelling van de Huishoudelijke Commissie de website van de Eerste Kamer.

Het College van Senioren staat de Kamervoorzitter bij in het leiden van de werkzaamheden van de kamer. De voorzitter raadpleegt daartoe het College inzake de besluiten en voorstellen die hij neemt of doet (art. 19 Reglement van Orde van de Eerste Kamer). De Kamervoorzitter zit de vergaderingen van het College voor. De beide ondervoorzitters kunnen de vergaderingen bijwonen.

Het College van Senioren bestaat uit de voorzitters van alle in de Kamer vertegenwoordigde fracties.

Zie voor de samenstelling van het College van Senioren de website van de Eerste Kamer.

Scroll naar top