Oorsprong term “bureaucratie”

Het verschijnsel bureaucratie is al zo oud als er staten of rijken zijn; de term bureaucratie is echter van betrekkelijk recente origine. Algemeen wordt verondersteld dat de term voor het eerst werd gebruikt door Jean Claude Marie Vincent de Gournay (1712-1759), koopman en Intendant du Commerce (een hoge bestuursfunctie) van wie ook de uitdrukking laissezfaire, laissezpasser afkomstig is. Hij omschreef bureaucratie als een regeringsvorm naast de traditionele typen die reeds sinds de Griekse beschaving werden onderscheiden. Naast de regering door een persoon (monarchie of tirannie), de regering door enkelen (aristocratie of oligarchie), en de regering door allen (polis of democratie) diende een regering door middel van bureaus te worden onderscheiden. Bureau betekende in die tijd zowel”kantoormeubel” als ,,afdeling waar ambtenaren werken”. In etymologische zin is bureaucratie een samenstelling van het woord ,,bureau” (ontleend aan de naam van het kleed (la bure) waarmee een schrijftafel werd bedekt en de Griekse uitgang krateoo (= heersen).

Scroll naar boven