Inhoud

Willem I 1772-1843 Koning 1815-1840

 • J. Koch, Koning Willem I 1772-1843, Amsterdam, Boom, 2013
 • D. Hermans en D. Hooghiemstra, ‘Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren’. Ooggetuigen van de koningen van Nederland, 1813-1890, Amsterdam, 2008
 • J.G. Kikkert, Willem I, Willem II. Kranten, kerkers en koningen, Soesterberg, 2002
 • J. G. Kikkert, Geld, macht en eer. Willem I Koning der Nederlanders en Belgen 1772-1843, Utrecht, 1995
 • C. A. Tamse en E. Witte (red.), Staats- en natievorming in Willem I’s Koninkrijk (1815-1830), Brussel, 1992\H. Amersfoort, Koning en kanton. De Nederlandse staat en het einde van de Zwitserse krijgsdienst hier te lande (1814-1829), Leiden, 1988 (Proefschrift)
 • N. C. F. van Sas, Het politieke bestel onder Koning Willem I, in: Documentatieblad Werkgroep 18e eeuw, 1981, nr. 49-50, pp. 110-134
 • S. J. Chappin en J. P. de Valk, Koning Willem I. Een verlicht despoot?, in: Documentatieblad Werkgroep 18e eeuw, 1981, nr. 49-50, pp. 84-109
 • Y. Schmitz, Willem I. Koning van Noord en Zuid, Hasselt, 1966
 • J. S. Wijne, Koning Willem I, Den Haag, 1964
 • L. I. J. Roppe, Een omstreden huwelijk. Koning Willem Frederik, Graaf van Nassau en Gravin van Nassau, geboren Henriëtte d’Oultremont de Wégimont, Kasterlee, 1962 (voorwoord door L. J. Rogier)
 • L. J. Rogier, “Willem I”, in: L.G.J. Verberne (red.), Geschiedenis van Nederland in de jaren 1813-1850, Utrecht, 1958, pp. 10-32 (2e druk)
 • J. A. Bornewasser, Kirche und Staat in Fulda unter Wilhelm Friedrich von Oranien 1802-1806, Nijmegen/Fulda, 1956
 • L. J. Plemp van Duiveland, Willem Frederik. Koning der Nederlanden, z.p., 1949
 • A. de Jonghe, De taalpolitiek van Willem I in de zuidelijke Nederlanden (1814-1820), Brussel, 1943
 • F. C. Gerretson (red.), Gesprekken met den Koning 1826-1839, in: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 57 (1936), pp. 110-226
 • H. Riemens, Het amortisatie-syndicaat. Een studie over de staatsfinanciën onder Willem I, Amsterdam, 1935
 • H. T. Colenbrander H.T., Willem I. Koning der Nederlanden, Amsterdam, 1931-1935 (2 delen)
 • A. Goslinga, Koning Willem I als verlicht despoot, Baarn, 1918
 • H. T. Colenbrander, Gesprekken met Koning Willem, in: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, 31 (1910), pp. 258-313
 • Ch. Terlinden, Guillaume I. Roi des Pays-Bas, et l’Eglise catholique en Belgique, Brussel, 1906 (2 delen)
 • G. W. Vreede (red.), Herinneringen van een staatsman betrekkelijk de verheffing van Willem I, Amsterdam, 1850. 
Scroll naar top