Inhoud

Juridisch kader

Wij zullen op deze plaats het juridisch kader slechts summier behandelen. In de literatuur bij deze paragraaf zijn de eerste ingangen op het provincierecht opgenomen. Tevens wordt kort aandacht besteed aan de meest recente ontwikkelingen.

Scroll naar top