Inhoud

Uitslagen landelijk

Hieronder wordt in een aantal tabellen de uitslagen van Tweede Kamer-verkiezingen vanaf 1918 weergegeven. Het gaat hierbij om de uitslag voor geheel Nederland. Allereerst worden tabellen gepresenteerd met de aantallen op deelnemende partijen uitgebrachte stemmen, onderverdeeld in de vóór-oorlogse (1918-1937) en ná-oorlogse (1946-heden) verkiezingen. Daarna volgen dezelfde gegevens, maar dan worden behaalde percentages weergegeven i.p.v. absolute aantallen. Het gaat bij al deze gegevens uitsluitend om partijen die ooit een zetel hebben behaald in de Tweede Kamer, de partijen die geen zetels hebben behaald zijn samengevoegd in de categorie “Overige”.

De politieke partijen zijn gerangschikt naar het jaar waarin zij een Tweede-Kamerzetel behaalden.

In aparte paragrafen zijn voor elke Tweede-Kamerverkiezing ná 1918 gegevens opgenomen voor alle politieke partijen die ooit aan Tweede-Kamerverkiezingen hebben deelgenomen: absolute aantallen stemmen, percentages behaalde stemmen, voor geheel Nederland en per provincie. In een afsluitende paragraaf is een lijst met alle deelnemende partijen opgenomen, inclusief de gebruikte afkortingen.

Voor de tabellen zijn twee bronnen gebruikt: de tabellen met uitslagen van de verkiezingen van 1918 t/m 1933, van 1946 en vanaf 2002  zijn gebaseerd op gegevens van de Kiesraad. Voor de uitslagen van 1937 en van 1948 t/m 1998 zijn gegevens van het C.B.S. gebruikt.

Uitgebrachte stemmen bij Tweede-kamerverkiezingen, per partij, in absolute aantallen, 1918-1937.

1918

1921

1925

1929

1933

1937

Anti-Revolutionaire Partij

179.523

402.277

377.426

391.832

499.890

665.501

Christelijk-Historische Unie

87.983

318.669

305.587

354.548

339.808

302.829

Staatkundig Gereformeerde Partij

5.129

26.744

62.513

76.709

93.273

78.619

Roomsch-Katholieke Staatspartij 1

402.908

874.745

883.333

1.001.589

1.037.343

1.170.431

Vrijzinnig-Democratische Bond

71.582

134.595

187.183

208.979

188.950

239.502

Liberale Unie

83.173

Bond van Vrije Liberalen

51.195

Sociaal-Democratische Arbeiders Partij

296.145

567.769

706.689

804.714

798.632

890.661

Communistische Partij 2

31.043

53.664

36.770

67.541

118.236

136.026

Christen-Democratische Partij

10.653

20.760

Christelijk Sociale Partij

8.152

19.540

Bond van Christen-Socialisten

8.416

Socialistische Partij

8.950

12.411

11.790

Economische Bond

42.042

Plattelandersbond 3 4

9.068

45.816

62.639

34.805

47.653

6.891

Middenstandspartij

12.663

Neutrale Partij

7.186

Verbond Democratisering Weermacht

6.830

Liberale Staatspartij “De Vrijheidsbond” 5 6

271.358

269.564

249.105

258.732

160.260

Hervormd Gereformeerde Staatspartij

20.431

30.258

35.931

33.988

24.543

Roomsch-Katholieke Volkspartij

36.571

23.804

40.894

Christelijk Democratische Unie 7

13.944

12.780

38.459

85.004

Revolutionair Socialistische Partij

21.812

48.905

Middenpartij voor Stad en Land

39.955

Verbond voor Nationaal Herstel

30.329

6.270

Nationaal-Socialistische Beweging

171.137

Overige 8

21.571

160.790

101.595

55.399

146.736

120.403

Totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen

1.344.212

2.929.569

3.085.862

3.379.503

3.721.828

4.058.077

Noten:

1 Voor de jaren 1918, 1922 en 1925: Algemene Bond van RK Rijkskieskringsorganisaties in Nederland.

2 De communisten hebben in 1918 als Sociaal-Democratische Partij aan de verkiezingen deelgenomen; van 1922 tot 1936 als Communistische Partij Holland en sindsdien als Communistische Partij Nederland. Het cijfer van 1929 bestaat uit 29.863 stemmen voor de groep-Wijnkoop en 37.678 stemmen voor de groep-De Visser. Bedie groeperingen behaalden daarmee een zetel. .

3 Het cijfer voor 1918 bestaat uit 5.562 stemmen voor de Plattelandersbond Links, hetgeen een zetel opleverde, en 3.506 stemmen voor de Plattelandersbond Rechts.

4 Het cijfer voor 1925 bestaat uit 43.887 stemmen voor lijst-Braat, die daarmee een zetel won, en 18.762 stemmen voor de lijst-De Boer.

5 In de Vrijheidsbond zijn opgegaan: de Liberale Unie, de Bond van Vrije Liberalen, de Economische Bond, de Neutrale Partij en de Middenstandspartij.

6 Het cijfer voor 1925 bevat 43.155 stemmen die werden uitgebracht op de groep-Staalman-ter Hall.

7 Voortzetting van de Christen-Democratische Partij en de Christelijk Sociale Partij.

8 Het cijfer voor 1922 omvat ook de stemmen die werden uitgebracht op de Liberale Partij – Volkswelvaartspartij – Lijst-Braam (combinatie).

Uitgebrachte stemmen bijtweede-kamerverkiezingen, per partij, in absolute aantallen vanaf 1946.

1946

1948

1952

1956

1959

1963

Katholieke Volkspartij 1

1.466.582

1.531.154

1.529.508

1.815.310

1.895.914

1.995.352

Anti-Revolutionaire Partij

614.201

651.612

603.329

567.535

563.091

545.836

Christelijk-Historische Unie

373.217

453.226

476.195

482.918

486.429

536.801

Staatkundig Gereformeerde Partij

101.759

116.937

129.081

129.517

129.678

143.818

Partij van de Arbeid 3

1.347.940

1.263.058

1.545.867

1.872.209

1.821.285

1.753.084

Communistische Partij van Nederland

502.963

382.001

328.621

272.054

144.542

173.325

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4

305.287

391.923

471.040

502.530

732.658

643.839

Katholieke Nationale Partij 5

62.376

144.520

Gereformeerd Politiek Verbond

35.497

37.206

39.972

46.324

Pacifistisch Socialistische Partij

110.499

189.373

Boerenpartij 6

39.423

133.231

Overige

48.762

80.670

72.087

48.463

36.040

97.538

Totaal aantal uitgebrachte stemmen

4.760.711

4.932.957

5.335.745

5.727.742

5.999.531

6.258.521

1967

1971

1972

1977

1981

1982

Katholieke Volkspartij1

1.822.904

1.379.672

1.305.401

Anti-Revolutionaire Partij

681.060

542.742

653.609

Christelijk-Historische Unie

560.033

399.106

354.463

Christen-Democratisch Appèl2

2.652.278

2.677.259

2.420.441

Staatkundig Gereformeerde Partij

138.069

148.192

163.114

177.010

171.324

156.636

Partij van de Arbeid3

1.620.112

1.554.280

2.021.454

2.813.793

2.458.452

2.503.517

Communistische Partij van Nederland

248.318

246.569

330.398

143.481

178.292

147.753

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie4

738.202

653.370

1.068.375

1.492.689

1.505.311

1.900.763

Gereformeerd Politiek Verbond

59.156

101.790

131.236

79.421

70.878

67.163

Pacifistisch Socialistiche Partij

197.206

90.738

111.262

77.972

184.422

187.547

Boerenpartij6

327.953

69.656

143.239

69.914

Democraten ‘66

307.810

428.067

307.048

452.423

961.121

351.278

Politieke Partij Radicalen

116.049

354.829

140.910

171.042

136.446

Democratisch-Socialisten ‘70

336.719

304.714

59.487

Nederlandse Middenstands Partij

95.706

32.970

Rooms-Katholieke Partij Nederland7

23.047

67.658

33.227

Reformatorische Politieke Federatie

108.364

124.235

Evangelische Volkspartij

45.189

56.466

Centrumpartij

12.242

68.423

Socialistische Partij

44.959

Overige

177.207

132.449

44.275

125.007

146.941

70.889

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen

6.878.030

6.318.152

7.394.045

8.317.612

8.690.837

8.236.516

1986

1989

1994

1998

2002

2003

Christen-Democratisch Appèl2

3.172.918

3.140.502

1.996.418

1.581.053

2.653.723

2.763.480

Staatkundig Gereformeerde Partij

159.740

166.082

155.251

153.583

163.562

150.305

Partij van de Arbeid3

3.051.678

2.835.251

2.153.135

2.494.555

1.436.023

2.631.363

Communistische Partij van Nederland

57.847

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie4

1.596.991

1.295.402

1.792.401

2.124.971

1.466.722

1.728.707

Gereformeerd Politiek Verbond

88.381

109.637

119.158

108.724

Pacifistisch Socialistiche Partij

110.182

Democraten ‘66

562.466

701.934

1.391.202

773.497

484.317

393.333

Politieke Partij Radicalen

115.203

Reformatorische Politieke Federatie

83.582

85.231

158.705

174.593

Evangelische Volkspartij

21.998

Centrumpartij

36.741

GroenLinks

362.304

311.399

625.968

660.692

495.802

Lijst Janmaat/Centrumdemocraten8

81.472

220.734

52.226

Algemeen Ouderen Verbond9

326.401

45.994

Unie 55+

78.147

Socialistische Partij

32.144

38.870

118.768

303.703

560.447

609.723

ChristenUnie10

240.953

204.694

Leefbaar Nederland

153.055

38.894

Lijst Pim Fortuyn 11

1.614.801

549.975

Partij voor de Vrijheid

Partij voor de Dieren

Overige

82.288

76.617

159.837

168.920

66.857

88.199

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen

9.172.159

8.893.302

8.981.556

8.607.787

9.501.152

9.654.475

2006

2010

2012

Christen-Democratisch Appèl2

2.608.573

1.281.886

801.620

Staatkundig Gereformeerde Partij

153.266

163.581

196.780

Partij van de Arbeid3

2.085.077

1.848.805

2.340.750

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie4

1.443.312

1.929.575

2.504.948

Democraten ‘66

193.232

654.167

757.091

GroenLinks

453.054

628.096

219.896

Socialistische Partij

1.630.803

924.696

909.853

ChristenUnie10

390.969

305.094

294.586

Lijst Pim Fortuyn 11

20.956

Partij voor de Vrijheid

579.490

1.454.493

950.263

Partij voor de Dieren

179.988

122.317

182.162

50PLUS

177.631

Overige

99.963

103.291

88.655

Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen

9.838.683

9.416.001

9.424.235

Noten:

1 Voortzetting van de Roomsch-Katholieke Staatspartij.

2 Ontstaan door fusie van KVP, ARP, en CHU.

3 In de PvdA zijn opgegaan de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij, de Vrijzinnig-Democratische Bond en de Christen-Democratische Unie.

4 In 1946 nog Partij van de Vrijheid geheten.

5 Trad in 1948 op als lijst-Welter en werd later herenigd met de KVP.

6   Het cijfer voor 1959 heeft betrekking op de stemmen die worden uitgebracht op Boerenpartij en Partij voor Landbouw en Middenstand samen.

7 Het cijfer van 1971 is dat van de voorganger der RKPN: de Nieuwe Roomse Partij.

8 Lijst Janmaat/Centrumdemocraten, hierna te noemen: CD.

9 In 1998: Algemeen Ouderen Verbond/Unie 55+

10 Ontstaan door fusie van GPV en RPF.

11 In 2006: Fortuyn

Uitgebrachte stemmen bij tweede-kamerverkiezingen, per partij, in percentages, 1918-1937.

9.838.683

1918

1922

1925

1929

1933

1937

Anti-Revolutionaire Partij

13,4

13,7

12,2

11,6

13,4

16,4

Christelijk-Historische Unie

6,5

10,9

09,9

10,5

9,1

7,5

Staatkundig Gereformeerde Partij

0,4

0,9

2,0

2,3

2,5

1,9

Rooms-Katholieke Staatspartij1

30,0

29,9

28,6

29,6

27,9

28,8

Vrijzinnig-Democratische Bond

5,3

4,6

6,1

6,2

5,1

5,9

Liberale Unie

6,2

Bond van Vrije Liberalen

3,8

Sociaal-Democratische Arbeiders Partij

22,0

19,4

22,9

23,8

21,5

21,9

Communistische Partij2

2,3

1,8

1,2

2,0

3,2

3,4

Christen-Democratische Partij

0,8

0,7

Christelijk Sociale Partij

0,6

0,7

Bond van Christen-Socialisten

0,6

Socialistische Partij

0,7

0,4

0,4

Economische Bond

3,1

Plattelandersbond3,4

0,7

1,6

2,0

1,0

1,3

0,2

Middenstandspartij

0,9

Neutrale Partij

0,5

Verbond Democratisering Weermacht

0,5

Liberale Staatspartij „De Vrijheidsbond”5,6

9,3

8,7

7,4

7,0

3,9

Hervormd-Gereformeerde Staatspartij

0,7

1,0

1,1

0,9

0,6

Roomsch-Katholieke Volkspartij

1,2

0,7

1,1

Christen-Democratische Unie7

0,5

0,4

1,0

2,1

Revolutionair Socialistische Partij

0,6

1,3

Middenpartij voor Stad en Land

1,2

Verbond voor Nationaal Herstel

0,8

0,2

Nationaal-Socialistische Beweging

4,2

Overige8

1,6

5,5

3,3

1,6

3,9

3,0

Totaal

100

100

100

100

100

100

Noten

Zie tabel hierboven.

Uitgebrachte stemmen bij tweede-kamerver-kiezingen, per partij, in percentages sedert 1946.

1946

1948

1952

1956

1959

1963

1967

1971

1972

1977

1981

1982

1986

1989

1994

1998

2002

2003

2006

2010

2012

Katholieke Volkspartij1

30,8

31,0

28,7

31,7

31,6

31,9

26,5

21,9

17,7

Anti-Revolutionaire Partij

12,9

13,2

11,3

9,9

9,4

8,7

9,9

8,6

8,8

Christelijk-Historische Unie

7,8

9,2

8,9

8,4

8,1

8,6

8,1

6,3

4,8

Christen-Democratisch Appèl2

31,9

30,8

29,4

34,6

35,3

22,2

18,4

27,9

28,6

26,5

13,6

8,5

Staatkundig Gereformeerde Partij

2,1

2,4

2,4

2,3

2,2

2,3

2,0

2,3

2,2

2,1

2,0

1,9

1,7

1,9

1,7

1,8

1,7

1,7

1,6

1,7

2,1

Partij van de Arbeid3

28,3

25,6

29,0

32,7

30,3

28,0

23,5

24,7

27,3

33,8

28,3

30,4

33,3

31,9

24,0

29,0

15,1

27,3

21,2

19,6

24,8

Communistische Partij van Nederland

10,6

7,7

6,2

4,8

2,4

2,8

3,6

3,9

4,5

1,7

2,1

1,8

0,6

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie4

6,4

8,0

8,8

8,8

12,2

10,3

10,7

10,4

14,4

17,9

17,3

23,1

17,4

14,6

20,0

24,7

15,4

17,9

14,7

20,5

26,6

Katholiek Nationale Partij5

1,3

2,7

Gereformeerd Politiek Verbond

0,7

0,7

0,7

0,8

0,9

1,6

1,8

1,0

0,8

0,8

1,0

1,2

1,3

1,3

Pacifistisch Socialistische Partij

1,8

3,0

2,9

1,4

1,5

0,9

2,1

2,3

1,2

Boerenpartij6

0,7

2,1

4,7

1,1

1,9

0,8

Democraten ‘66

4,5

6,8

4,2

5,4

11,1

4,3

6,1

7,9

15,5

9,0

5,1

4,1

2,0

7,0

8,0

Politieke Partij Radicalen

1,8

4,8

1,7

2,0

1,7

1,3

Democratisch-Socialisten ‘70

5,3

4,1

0,7

Nederlandse Middenstands Partij

1,5

0,4

0,5

Rooms-Katholieke Partij Nederland7

0,4

0,9

0,4

Reformatorische Politieke Federatie

1,2

1,5

0,9

1,0

1,8

2,0

Evangelische Volkspartij

0,5

0,7

0,2

Centrumpartij

0,1

0,8

0,4

GroenLinks

4,1

3,5

7,3

7,0

5,1

4,6

6,7

2,3

CD8

0,9

2,5

0,6

Algemeen Ouderen Verbond9

3,6

0,5

Unie 55+

0,9

Socialistische Partij

0,5

0,4

0,4

1,3

3,5

5,9

6,3

16,6

9,8

9,7

ChristenUnie10

2,5

2,1

4,0

3,2

3,1

Leefbaar Nederland

1,6

0,4

Lijst Pim Fortuyn12

17,0

5,7

0,2

Partij voor de Vrijheid

5,9

15,5

10,1

Partij voor de Dieren

1,8

1,3

1,9

50PLUS

1,9

Overige

1,1

1,6

1,3

0,7

0,6

1,5

2,7

2,0

0,7

1,5

1,8

0,9

0,9

0,9

1,8

1,4

0,7

0,9

0,9

1,1

0,9

Totaal

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Scroll naar top