Literatuur

 • L.C. Carasso, J.M.P. Koopmans, J.C.N. Raadschelders en I.F.J. Voermans, “Organisatiedifferentiatie bij de rijksoverheid in historisch perspectief”, in: Bestuurswetenschappen, 6 ( 1994 ), pp. 483495)
 • G.P. van der Ven (red.), Man-made lowlands. History of water management and land reclamation in the Netherlands, Utrecht, 1993
 • B.J.S. Hoetjes, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Profiel van een ministerie, Den Haag, 1993
 • J. de Vries, “Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij”, in: J.N. Breunese, L.J. Roborgh (red.), Ministeries van Algemeen Bestuur, Leiden, 1992, pp. 265-318
 • M.J.M. Alkemade & J.C.N. Raadschelders, “Ontstaan en ontwikkeling van ministeries van algemeen bestuur 1798-heden”, in: J.N. Breunese, L.J. Roborgh, Ministeries van algemeen bestuur, Leiden, 1992, pp. 45-63
 • N. Lammers & A. Winsemius, Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Profiel van een Ministerie, Den Haag, 1991
 • J.M. de Heer, Verkeer en Waterstaat. Profiel van een ministerie, Den Haag, 1990
 • J.A. de Bruijn, Economische Zaken. Profiel van een ministerie, De.n Haag, 1989
 • M. Wolters, “Gemeentebeleid en ambtelijke organisatie: De historische ontwikkeling opnieuw bezien”, in: Beleidswetenschap, 2 (1988), pp. 121-144
 • W. van Drimmelen, J.C.F. Bletz, P. den Hoed & J.C. Huisman (red.), Voor de eenheid van beleid. Beschouwingen ter gelegenheid van vijftig jaar Ministerie van Algemene Zaken, Den Haag, 1987
 • L. Poppen, Hoe Den Haag “Den Haagwerd; de ontwikkeling van de departementen en hun plaats van vestiging 1798-1985; een literatuurrapport, Winschoten, 1986
 • CAS, Organisatieschema’s van de Departementen van Algemeen Bestuur, Tijdvak 1860-1960, Winschoten, 1986
 • H.T. Siraa, De geschiedenis van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Den Haag, 1983
 • G.A.L.M. Brabers & G.C.J.J. Ottenheym, Wordingsgeschiedenis en ontwikkeling van het departement van Verkeer en Waterstaat, Den Haag,1974
 • M.J .D. van der Voet, 25 Jaar Algemene Zaken; geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van het Ministerie van Algemene Zaken, z.p. 1973
 • Leemans, A.F., Changing Patterns of Local Government, Den Haag, 1970
 • A. Folmer (e.a.), Het departement van Arbeid, Handel en Nijverheid onder minister Aalberse 1918-1925, Alphen aan den Rijn, 1926
Scroll naar boven