Kabinet Röell

beëdigd

9-5-1894

ontslag aangeboden

28-6-1897

reden aftreden

de totstandkoming van de nieuwe Kieswet waarin de anti-Takkianen tot eigen formulering waren gekomen door opsomming van kentekenen van welvaart en geschiktheid. Taak van het ministerie daarmee vervuld.

afgetreden

27-7-1897

zittingsduur kabinet

1175 dagen

Ministers

BtZ

Jhr. mr. J. Röell

J

Mr. W. van der Kaay

BnZ

Mr. S. van Houten

M

Jhr. H. M. van der-Wijck

F

Mr. J. P. Sprenger van Eyk

O

C. D. H. Schneider

WHN

Ph. W. van der Sleyden

K

Mr. J.H. Bergsma

Scroll naar boven