Vice-minister-president

Sinds de vorming van het kabinet-Drees-III in 1956 zijn steeds naast de minister-president een of meer vice-minister-presidenten benoemd (zie tabel Ministers per departement). Deze zijn gewoonlijk afkomstig uit een andere politieke partij in de regeringscoalitie dan de partij van de minister-president. Vice-minister-presidenten zitten de ministerraad voor bij afwezigheid van de minister-president. Of zij naast de minister-president een bijzondere positie innemen in hun verhouding tot andere ministers, hangt sterk af van politieke en persoonlijke verhoudingen. Zij zijn veelal, maar niet noodzakelijk, hoofd van een departement. Een aantal vice-minister-presidenten is daarnaast belast geweest met zaken betreffende (Suriname en) de Nederlandse Antillen.

Scroll naar boven