Inhoud

Kabinet Gerbrandy I

beëdigd

3-9-1940

ontslag aangeboden

1-7-1941

reden aftreden

verschil van mening in de ministerraad in Londen.

afgetreden

27-7-1941

zittingsduur kabinet

327 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

oorlogskabinet

Ministers

AZ

H. van Boeyen (a.i.)

CHU

BtZ

Mr. E. N. van Kleffens

J

Dr. P. S. Gerbrandy

ARP

BnZ

H. van Boeyen

CHU

On

G. Bolkestein

VDB

F

Ch. J. I. M. Welter (a.i.)

RKSP

D

A. Q. H. Dijxhoorn (3-9-1940 – 12-6-1941) Reden aftreden: ontbreken van vertrouwen in het beleid van de minister in< de ministerraad.

H. van Boeyen (a.i.)(12-6-1941 – 27-7-1941)

CHU

W

Ir. J. W. Albarda

SDAP

HNS

Mr. M. P. L. Steenberghe

RKSP

LV

Mr. dr. A. A. van Rhijn (3-9-1940 – 1-5-1941) Reden aftreden: benoeming tot voorzitter van de Buitengewone Algemene Rekenkamer.

CHU

Mr. M. P. L. Steenberghe (a.i.)(1-5-1941 – 27-7-1941)

RKSP

SZ

Dr. J. van den Tempel

SDAP

K

Ch. J. I. M. Welter

RKSP

Het kabinet had geen parlement tegenover zich.

Scroll naar top