Inhoud

Opkomstcijfers nationaal

In de periode tussen de invoering van de opkomstplicht en de afschaffing ervan heeft de opkomst bij de tweede-kamerverkiezingen altijd boven de 90% gelegen. Daarna is het percentage tot rond de 80 afgenomen. In onderstaande tabel zijn de absolute aantallen en percentages stemgerechtigden en uitgebrachte stemmen opgenomen vanaf 1925. In figuur 1 is de opkomst vanaf 1925 grafisch weergegeven.

Stemgerechtigden en uitgebrachte stemmen bij tweekamerverkiezingen, in absolute aantallen en percentages, sedert 1925.

Stemgerechtigden

Uitgebrachte stemmen

Jaar

absoluut

% bevolking1

absoluut

% stemgerechtigden2

1925

3.543.058

97,2

3.236.591

91,4

1929

3.821.612

97,1

3.541.985

92,7

1933

4.126.490

96,3

3.899.655

94,5

1937

4.462.859

97,1

4.212.903

94,4

1946

5.275.888

97,1

4.912.015

93,1

1948

5.433.663

96,6

5.089.582

93,7

1952

5.792.679

96,8

5.501.726

95,0

1956

6.125.210

97,5

5.849.652

95,5

1959

6.427.864

98,5

6.143.409

95,6

1963

6.748.611

98,6

6.419.964

95,1

1967

7.452.776

97,9

7.076.328

94,9

1971

8.048.726

97,9

6.364.719

79,1

1972

8.916.947

97,6

7.445.287

83,5

1977

9.506.318

97,1

8.365.829

88,0

1981

10.040.121

96,6

8.738.238

87,0

1982

10.216.627

97,0

8.273.631

81,0

1986

10.727.701

9.199.621

85,8

1989

11.112.189

8.919.787

80,3

1994

11.455.924

9.027.887

78,8

1998

11.755.132

8.622.222

73,3

2002

12.035.935

9.515.226

79,1

2003

12.076.711

9.666.602

80,0

2006

12.264.503

9.584.998

80,4

2010

12.524.152

9.442.977

75,4

2012

12.689.810

9.462.223

74,6

2017

12.893.466

10.563.456

81,9

1 1925-1937: stemgerechtigden in procenten van het aantal personen van 25 jaar en ouder.

1946-1963: stemgerechtigden in procenten van het aantal personen van 23 jaar en ouder.

1967-1971: stemgerechtigden in procenten van het aantal personen van 21 jaar en ouder.

Vanaf 1972: stemgerechtigden in procenten van het aantal personen van 18 jaar en ouder.

2 Uitgebrachte stemmen in procenten van het totaal der stemgerechtigden.

Bron: CBS, Statistiek der Verkiezingen, 1933 en volgende jaren; vanaf 2002: www.cbs.nl.

Scroll naar top