Naslagwerken politici

Naslagwerken die specifiek betrekking hebben op politici zijn:

 • T. Brader, Haagse portretten: Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen, Amsterdam, 1999
 • T. Brader, M. Vuijsje, Haagse portretten: Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen, Amsterdam, 1995
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, Wie is wie in de Tweede Kamer?: spelers en tegenspelers, Amersfoort, 1988
 • H. Visser, Wie is wie in de Tweede Kamer?, Amersfoort, 1983
 • F. van der Molen, Wie is Wie in de 2e Kamer?, Amersfoort, 1970
 • G. Puchinger, Ontmoetingen met Nederlandse politici, Zutphen,1981
 • Parlement en Kiezer, ’s-Gravenhage, 1911-2000 [Dit jaarboek bevat onder andere biografische gegevens van zittende bewindslieden en parlementariërs]
 • C.K. Elout, figuren en momenten uit de politiek van Koningin Wilhelmina’s tijd, Amsterdam,1911 [herdruk 1938]
 • C.K. Elout, De Heeren in Den Haag, Amsterdam, 1907-1909
 • Onze ministers: portretten en biografieën, in alfabetische volgorde, Rotterdam, 1897-1908
 • Onze afgevaardigden: portretten en biographieën der leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, Rotterdam, 1897-1913 [Na verkiezingen gepubliceerd boekje met biografische schetsen van Kamerleden]
 • J. Boudewijnse, Regeering en Staten-Generaal 1888-1898: Feiten en cijfers; met toelichtingen, ’s-Gravenhage 1899 [Zie de opmerkingen hierboven]
 • J. Boudewijnse, Regeering en Staten-Generaal tijdens de grondwet van 1848: Feiten en cijfers, ’s-Gravenhage, 1890 [Dit boekje geeft voor de periode 1848-1888 een overzicht van de ministeries, met opgave van redenen van op- en aftreden van ministers, alsmede van de leden Staten Generaal, met opgave van provincie of kiesdistrict waarvoor dezen optraden, hun zittingsduur, hun voorganger en opvolger].

Via www.parlement.com zijn biografieën te vinden van alle personen die sinds 1795 een rol in politiek en staatsbestuur hebben gespeeld.

Scroll naar boven