Inhoud

Jongerenorganisaties

Partij

Jongerenorganisatie

Leden 1

CDA

Christen Democratisch Jongeren Appèl (CDJA)

985

Christen Unie

Perspectief

1.550

D66

Jonge Democraten

1.661

GL

Dwars

625

PvdA

Jonge Socialisten in de PvdA (JS)

976

SGP

SGP-Jongeren

3.977

SP

Rood

1.569

VVD

Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD)

1.294

PvdD

PINK!

587

1 per 1 januari 2009

Scroll naar top